Календар

Дни на студента в Стара Загора

Начало на информационната кампания за учебната 2008/2009 г.

◊ СЪБИТИЕТО

Първи пътуващ салон на образованието – Дни на студента 2007

В Стара Загора е стартът на Дните –
на 5 ноември, от 10 до 18 ч. в Регионална библиотека “Захарий Княжески”.


• Организатори:
. Център за култура и сътрудничество - Френски институт София,
. със съдействието на Агенция Campus France и
. с медийното партньорство на RFI България в следните градове: Бургас, Варна, Русе, София и Стара Загора.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИНИЦИАТИВАТА

Салонът има особено значение в контекста на интеграцията на България в Европейския съюз. Вече не е необходима виза за българите, желаещи да продължат образованието си в страните от Европейския съюз. Привилегия, която радва всички и е повод Франция все по-активно да доказва качеството на образователната си система пред българската публика.
 
Успехът на Дните на студента, които се организират за десета поредна година, показва мотивацията на българските студенти да продължат образованието си във Франция.

Броят на записаните във френските учебни заведения от 1500 през 1998 възлиза на повече от 3000 през 2006 година. Интересите са разнообразни и са свързани с почти всички области на науката. Предпочитаните специалности са: икономика, право, политически науки, психология, архитектура, медицина, туризъм, журналистика, математика и информатика, аудиовизуални науки.

Дните на студента имат за цел също така да представят възможностите за обучение на френски език в България. Над 800 студенти в момента се обучават във франкофонските програми по електроинженерство и информатика, индустриална химия, хранително-вкусови технологии, икономика и стопанско управление, мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, политически науки. В рамките на междууниверситетското сътрудничество много от тях пребивават във Франция по европейските програми за обмен Еразъм, Леонардо или в рамките на програмите за студентска мобилност, финансирани от Университетската агенция за франкофонията.

Дните на студента се вписват в логиката на проявите, организирани от Центъра за култура и сътрудничество за популяризиране на френското висше образование и утвърждаване на франкофонските програми в България. 

Другите прояви
в тази насока са Салонът "Обучение и бъдеще" с акцент върху степените магистратура и докторантура и Срещите "Студенти/Предприятия", чиято цел е е да разкрият възможностите за професионална реализация на завършилите млади, български франкофони


◊ В ПРОГРАМАТА

• Основни тематики
. Съвети във връзка с ориентацията на студентите и изготвянето на проект за обучение
. Специалности и видове учебни заведения
. Процедури за кандидатстване във френските висши учебни заведения
. Франкофонски програми в България
. Магистратури, докторантури и възможности за получаване на стипендии
. Практически съвети за организиране на престоя във Франция
. Езикови курсове – дипломи DELF и DALF, атестации TCF и TEF.


◊ УЧАСТНИЦИ

• Представители на франкофонските програми в България:

· Икономика и стопанско управление – Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
· Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството – НБУ/Албена
· Хранително-вкусови технологии – Университет по хранителни технологии, Пловдив
· Индустриална химия – Химико-технологичен и металургичен университет, София
· Електроинжeнерство и информатика – Технически университет, София
· Политически науки – Нов български университет, София
 
• Университетът Литорал Кот д’Опал – регион Лил-Нор-Па-де-Кале
• Институтът за политически науки в Дижон - I европейски цикъл - Централна и Източна Европа
• EURINSA – международна програма за подготовка на инженери
• Мод’Арт Интернационал Париж – училище за моден дизайн и мениджмънт в модата
. Висше училище по изкуство Мариз Елоа – Париж – визуална комуникация, графичен дизайн, мултимедия, реклама
. Алианс франсез в Стара Загора, Бургас и Варна

• Тематични ателиета 
Предвидени са ателиета, на които ще бъдат представени френското висше образование и процедурите за кандидатстване, специалността Политически науки в Дижон както и програмите за подготовка на инженери Eurinsa и Chemist.

• Българо-френско дружество Алианс Франсез
Българо-френско дружество Алианс Франсез – Стара Загора е част от мрежата на Алианс Франсез – Париж, създаден през 1883 г. Основната дейност на БФД Алианс Франсез - Стара Загора е насочена към разпространение на френския език и френската култура в България.


◊ КОНТАКТИ

. Адрес за кореспонденция:
Стара Зaгора 6000, ул. "Иречек" 26, п.к. 139
имейл: af-sz@mbox.digsys.bg

. Директор: Дима Тодорова Динкова
тел.: 042/ 642 061
. Канцелария:
работно време: 9.30-18.00 ч.
тел.: 042/ 642 061
. Библиотека:
фонд: 3 000 тома
работно време: 9.30-18.00 ч.

. интернет страница: http://www.af-sz.org/
 

Автор: Уляна Кьосева
02.11.2007 г. 22:23
Посетено: 468
Етикети: Стара Загора
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/12/news/4780-dni-na-studenta-v-stara-zagora