Календар

Национална библиотечна седмица, 13-17 май 2019 г.

14. застъпническа кампания под наслов „Книгите са само началото...“

Национална библиотечна седмица, 13-17 май 2019 г.

 

◊ НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА 2019

Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) организира 14-та поред застъпническа кампания „Национална библиотечна седмица“. Тя ще се проведе от 13 до 17 май 2018 г. под наслов „Книгите са само началото…“ с поредица от разнообразни събития в цялата страна.

Официалното откриване на кампанията ще се състои на 13 май 2019 г. (понеделник) от 13.00 ч. в Софийската градска художествена галерия (ул. "Ген. Гурко" 1).

Специален гост ще бъде Артур Шелекенс, директор на Асоциацията на обществените библиотеки в Кралство Нидерландия. Националната библиотечна седмица се организира в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Целта на 14-тото издание на Националната библиотечна седмица е да ангажира вниманието на законодателната, изпълнителната и местните власти с неотложните проблеми в библиотечния сектор и необходимостта от незабавни действия за реформирането му.

Представата за библиотеките традиционно се свързва със съхраняването и опазването на паметта на нацията, но мисията им днес е далеч по-обхватна – да подпомагат всички сектори и всеки гражданин – от първия досег с книгата, през образованието и ученето през целия живот, информационната грамотност, професионалното развитие и израстване, научните изследвания, до осмислянето на свободното време и четенето за удоволствие. Библиотеките са духовно пространство за  представяне на културно-историческото наследство и среда за творчество, креативност и себеизява. Те осигуряват достъп на всеки до документи, услуги и интернет за образователни и научни цели и подпомага информационната, дигиталната, медийната и визуалната грамотност чрез учене през целия живот. Младото поколение  има своите очаквания за библиотеките – като за модерни добре оборудвани центрове за достъп до информация, места за социални комуникации и култура.

Българските библиотеки не могат и не трябва да бъдат изолирани от съвременните  процеси на развитие. Техният потенциал все още не се познава добре и не се използва максимално.

Библиотечният сектор в България обединява над 4 000 обществени, училищни и академични библиотеки, а годишните посещения са над 11,5 млн.

Най-новите проучвания за състоянието на обществените библиотеки показват успешни добри практики в регионалните и малка част от читалищните библиотеки, но очертават тревожна картина за нереформиран библиотечен сектор, който все още не отговаря на обществените потребности. Законът за обществените библиотеки (2009) вече осма година не се изпълнява от компетентните власти. Не е въведен и приетия през 2015 г. Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, в който са определени и минималните изисквания за осигуреност на населението с библиотечни материали. Днес 39% от читалищните библиотеки нямат абонамент за периодични издания, едва 35% от новопостъпилата литература в обществените библиотеки се набавя чрез покупка, само 2% от тях предоставят  достъп до платени бази данни, а 0,2% е делът на дигиталните документи в библиотечните фондове. (по данни от Проучване на ФГББ сред обществените библиотеки през 2017 г.)

Аналогични са проблемите и с училищните библиотеки. Приетият през 2015 г. Закон за предучилищното и училищно образование предвижда осигуряването на библиотечно обслужване чрез функционирането на училищни библиотеки, но все още не е утвърдена предвидената в него поднормативна база. Библиотеките към висшите учебни заведения и научните организации също се нуждаят от по-добро финансиране и по-пълноценно използване на капацитета им.                  

Българската библиотечно-информационна асоциация призовава за:

Последователна национална политика в библиотечния сектор и единна стратегия за развитието му.

Спешна реформа в мрежата на обществените библиотеки, която да осигури равен достъп до библиотечни услуги на всички граждани, независимо от това къде живеят, учат и работят.

Изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование по отношение на създаването и функционирането на училищните библиотеки – важен елемент в образователния процес.

Научните и академични библиотеки да бъдат признати за портал за достъп до научна информация с важна роля в процеса на научноизследователската и академична дейност.

В навечерието на изборите за Европейски парламент бихме искали да призовем бъдещите ни евродепутати да включат в своите програми обещания за информация – всеки човек да има достъп до информация, която е необходима за подобряване на живота му и за гаранции, че всеки, във всеки етап от живота си, ще може да се учи, да чете и да се развива благодарение на библиотеките. Нека бъдещите евродепутати, заедно със своите колеги от цяла Европа, поставят достъпа до библиотеките в центъра на културните, научните и иновативните дейности.

Българското общество има право на по-добри, съвременни и модерни библиотеки!

 

* * *

Българската библиотечно-информационна асоциация е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенстват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.

Повече информация за Националната библиотечна седмица и за програмата й:

https://www.lib.bg/

 

 

Автор: ББИА
10.05.2019 г. 14:08
Посетено: 807
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/12/news/29604-natsionalna-bibliotechna-sedmitsa-13-17-may-2019-g