Календар

Програма на Обсерватория по икономика на културата

27-29 септември 2011 г

◊ ПРОГРАМАТА

Уважаеми дами и господа,
Обсерватория по икономика на културата има удоволствието да Ви покани на:

27 септември 2011 г., вторник, от 11:00 до 14:00 ч. в сградата на Гьоте-институт България

Столична община и Обсерватория по икономика на културата организират съвместно представяне на изследването  "София – град на културните и творчески индустрии. Картографиране на културните и творчески индустрии в София"


28 септември 2011 г., 11:30-14:00 ч., Дом на киното, ул. “Екзарх Йосиф” 37

Обсерватория по икономика на културата, със съдействието на Съюза на българските филмови дейци, представя стратегически анализ за развитието на българската филмова индустрия "Българската филмова индустрия - двигател за икономически растеж".

Ще бъдат представени данни относно икономическия  принос на българската филмова индустрия по ключови икономически показатели - заети, оборот, добавена стойност/икономически принос, преки чуждестранни инвестиции, доказващи безспорен икономически растеж в условията на икономическа криза.

До този момент филмовата индустрия беше разглеждана като сектор, който получава субсидии и има „съмнителен“ икономически принос, а не малко бяха и гласовете, че такъв изобщо няма и държавата финансира с няколко милиона годишно, без да има икономически ефект. Чрез този анализ за първи път филмовата индустрия доказва, че към културната и социалната й „ефективност“ бихме могли да добавим и икономическа. И нещо повече, устойчивото развитие на сектора, вътрешната му логика и динамика на развитие, и поради спецификата на дългия оборот на вложените средства, не подлежи до такава степен на сътресения, външни на средата, както повечето от останалите културни и творчески индустрии. Икономическите доказателства, че филмовата индустрия мултиплицира получените публични средства, генерира по-висока заетост, ръст на добавената стойност, оборота и т.н. поставя сектора, като един от водещите за културните и творческите индустрии.


29 септември 2011 г., 17:00-19:00 ч., Дом на киното, ул. “Екзарх Йосиф” 37

Кандидат-президентски дебат “Българската култура и президентската институция”


Обсерваторията по икономика на културата с подкрепата на Институт “Отворено общество” – София организира публичен предизборен дебат в областта на изкуствата, културните и творческите индустрии

След успеха на предизвикалите изключителен интерес предизборни дебати “Култура & Политика“, проведени за парламентарните избори през 2009 г., Обсерватория по икономика на културата с подкрепата на Институт “Отворено общество” – София организира серия от предизборни дебати в областта на изкуствата, културните и творческите индустрии, във връзка с предстоящите президентски и местни избори.

Целите на дебатите “Култура & Политика 2011“ са:
. Дебатите “Култура & Политика“ да се превърнат в традиционен инструмент за граждански мониторинг в областта на културата;
. Представянето на българската култура в предизборните програми, а в последствие и в управленските програми на различно институционално ниво, да стане аксиоматично изискване и неделимо статукво от всяка политическа амбиция;
. Публичните обсъждания и дебати по обществено значими теми да се превърнат в наложен инструмент за въвличане на всички заинтересовани страни в правенето на политики; да се утвърди правото на гражданското общество да заявява своя интерес и да участва пряко в процеса на вземане на решения; да се премине крачка напред към т.нар. добро управление и отворено управление.

Екипът на Обсерватория по икономика на културата е убеден, че в полза както на цялото общество, така и за успеха на политиките на бъдещия президент на Република България и бъдещия кмет на Столична община е особено важно програмите за култура на кандидат-президентите и кандидат-кметовете да бъдат подложени на публичен дебат, за да бъдат разпознаваеми, да вземат предвид актуални въпроси и проблематики посредством мнението на гражданското общество, да бъдат обогатени от експертизата на заинтересованите страни и да получат възможно най-широка подкрепа още в предизборния период.

Следващи публични дебати и дискусии:

• 6 октомври 2011 г.: Кандидат-общински дебат “Българската култура и Столична община”, 17:00-19:00 ч., Дом на киното, ул. “Екзарх Йосиф” 37, гр. София;
• 22 ноември 2011 г.: Подписване на Харта за култура между кмета на Столична община и гражданите;
• 22 февруари 2012 г.: Подписване на Харта за култура между Президента на Република България и гражданското общество;
• 18 април 2012 г.: Мониторингов дебат “Как поетите ангажименти и обещания станаха част от програмата на кмета на Столична община?”
• 22 юни 2012 г.: Мониторингов дебат “Как поетите ангажименти и обещания станаха част от програмата на българския президент?”

Автор: Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата
26.09.2011 г. 15:02
Посетено: 1449
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/12/news/13199-programa-na-observatoriya-po-ikonomika-na-kulturata