Празници / фестивали

"Отвъд омразата, отвъд носталгията". Минифестивал за социалистическото минало

София, 3-27 юни 2009

◊ СЪБИТИЕТО

"Отвъд омразата, отвъд носталгията"
Минифестивал за социалистическото минало


3-27 юни 2009

Организатори:
. Академична Лига за Югоизточна Европа, София
. Гьоте институт, София,
. Полски институт, София
. Чешки културен център, София
. Унгарски културен център, София

В сътрудничество с EUNIC Bulgaria, НДК, кинотеатър „Люмиер”, Център за култура и дебат "Червената къща”.


◊ ПРОГРАМАТА

• Фестивалът ще се открие с изложбата „Икони на победата“, на 4 юни в Полския институт от 18.00 ч., която представя времето на синдиката „Солидарност“ и началото на промяната във фотографии, фотообекти, колажи, репродукции, плакати и мултимедии.
   
• На 16 юни от 18.00 ч. в Гьоте-институт ще бъде показана изложбата „Градски мотиви“ на Аделина Попнеделева, която представя отношението към социалистическото минало, изразено в изгледи от градската среда.

• На 18 юни в Център за култура и дебат „Червената къща” ще се проведе среща с автора Веселин Бранев и литературно четене на неговите спомени „Следеният човек”. Свои тълкувания на книгата ще споделят критиците Александър Кьосев, Михаил Неделчев, Младен Влашки и Кристина Йорданова.

• Отново в Гьоте-институт на 19 юни от 16.00 ч. ще се проведе Цикъл „Погледът на учените”, в който ще участват проф. Павел Шпевак от Варшавския университет, проф. Ян Сокол, Карлов университет, Прага и проф. Хубертус Кнабе, Берлин, Хохеншьонхаузен. След това ще се проведе кръгла маса на тема „Отвъд омразата, отвъд носталгията. Дискусии и образи на социализма двадесет години по-късно” (с участие на доц. Петя Кабакчиева, доц. Георги Лозанов, ст.н.с. Едвин Сугарев, доц. Бойко Пенчев, д-р Георги Господинов, Яна Генова, модератор Александър Кьосев).

• Филмовата програма включва прожекции в кино „Люмиер“ на произведенията „Сбогом, Ленин“ (Германия, 25 юни от 19.00 ч.), „Площад Москва“ (Унгария, 26 юни от 18.30 ч.), „Дяволска сеитба“ (Чехия, 26 юни от 20.30 ч.), „Дзифт“ (България, 27 юни от 18.30 ч.), „Бягство от кино Свобода“ (Полша, 27 юни от 20.30 ч.).


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИДЕЯТА НА ФЕСТИВАЛА

За разлика от периода след Втората световна война, в който постепенно протича „денацификация на съзнанието” (дълга и сериозна дискусия за същината на фашизма, нацизма и Холокоста) следкомунистическият период и неговите траещи и до днес ефекти все още не се радват на задълбочено разглеждане. Масовата публика в източно-европейските страни изглежда донякъде уморена от кресливото демонизиране на комунизма в медиите през ранните години след 1989. Проточилият се след това хаос на прехода дори предизвика обратна реакция – в много среди се породи носталгия за подредения и сигурен живот под „твърдата ръка” на социалистическото управление, която в някои страни беше дори политически използвана. А последвалият пазарен бум набързо комерсиализира емблемите на социализма и ги превърна в  стоки - малко смешни, малко домашно-носталгични, малко екзотични.

Разбира се, сериозни размисли на темата „реален социализъм” не липсват, но те най-често остават в затворени национални рамки и в елитарни кръгове, не се превръщат в истинска публична дискусия, която да пресича границите на изолираните постсоциалистически публичности.

Минифестивалът иска да бъде стъпка към преодоляването на тази изолираност. Той представя оригинални идеи и творби от пет бивши социалистически страни  - Германия, Полша, Чехия, Унгария и България. Предложените на публиката изложби, литературни произведения, филми и академични анализи (последните, представени в три лекции и една кръгла маса) са създадени през последните 20 години, но са обърнати ретроспективно, в сериозен опит за разбиране на реалния социализъм. Макар проблемът да има световни измерения, за минифестивала по-интересна е локалната съпоставка – доколко са сравними художествените образи и публичните тълкувания и научните анализи на природата на социализма и на неговите последствия в ГДР, Полша, Чехия, Унгария и България, какво е споделено и общо, какво е специфично и уникално във всеки отделен национален случай? Ще бъдат сравнявани не само художествените постижения и разпространени идеи, но и интелектуалните и публични контексти, в които се появяват те; вниманието ще се насочи към значимите дебати за социализма, протекли в отделните страни - както към шумните скандали и сблъсъци, така и към по-задълбочените журналистически, граждански или научни обсъждания. Какви са поуките, които могат да бъдат извлечени от тези многопосочни и противоречиви художествени, научни и интелектуални рефлексии върху тази трудна епоха? Сътрудничат ли си или не изкуствата, академичният анализ, гражданските мнения при преработването на нейната всекидневна и травматична памет, случи ли се всъщност „декомунизация” на съзнанията?

Целта е да се премине както отвъд агресивната омраза, така и отвъд наивната носталгия спрямо реалния, преживян социализъм. Фестивалът няма да повтаря известните негативни или позитивни клишета за това време: той прави усилие да  представи на широката публика оригиналните художествени прозрения и интелектуални находки, създадени от конкретни творци и мислители, в конкретни национални обстоятелства. Така във фокус ще бъдат нестандартните художествени, публични, философски и исторически интерпретации на това близко минало, което всъщност все още не разбираме. Във фокус ще бъдат още диалозите, пресечните линии и разногласията - целта не е да се произведе монолитна истина за социализма, а да се даде на публиката достъп до множество перспективи, до конфликтни тълкувания и алтернативни концептуализации.
Александър Кьосев

Автор: Полски институт - София
30.05.2009 г. 13:28
Посетено: 953
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/8010-otvad-omrazata-otvad-nostalgiyata-minifestival-za-sotsialisticheskoto-minalo