Празници / фестивали

Madrid Abierto

Международен фестивал на всички изкуства

Madrid Abierto
 • СЪБИТИЕТО
 • Трето издание на един от най-успешните европейски открити културни фестивали “Madrid Abierto” 2006 “Madrid Abierto” е проект в рамките на т.нар. Обществено изкуство, т.е. посредничество и пърформанс, които се осъществяват в директен контакт с публиката при условия на отворена среда. Процесът на създаване и възприемане на изкуството се състои във взаимодействието на социалните и политически процеси и техните активни или пасивни протагонисти, т.е. всички онези хора, които директно или индиректно, постоянно или случайно са попаднали в общо физическо, социално и символно пространство, в случая град Мадрид, Испания. Фестивалът е отворен за всякакъв вид изкуство, създадено за да бъде представяно на открито и с мисъл за Мадрид.
 • ВРЕМЕ И МЯСТО
 • Краен срок за подаване на документите 31.05.2005 г. Проектите ще бъдат представени по време на ARCO през февруари 2006 в Мадрид, Испания на булевардите “Paseo de la Castellana” и “Paseo del Prado”.
 • ЦЕЛИ
 • Целта на конкурса е да се изберат и финансират максимум 10 краткосрочни проекта на съвременна тематика, които да вземат участие във фестивала “Madrid Abierto”, заедно с останалите гостуващи проекти. Институциите, които са включени в “Madrid Abierto” ще съставят комисия с председател Програмния директор на фестивала, която да оцени кандидатстващите проекти. Комисията ще избере максимум 10 проекта, които ще се оценяват по качество и приложимост, както и цялостната им стойност.
 • ИЗИСКВАНИЯ
 • Във фестивала могат да участват както индивидуални, така и групови проекти (за груповите – да се посочи ръководител). Конкурсът е отворен за кандидати от всички националности. Всеки проект трябва да включва:  Автобиография (не повече от 2000 символа) и фотокопие на лична карта или друг еквивалентен документ на всички автори на проекта.  Описание на проекта (не повече от 4000 символа).  Приложение от максимум шест скици или снимки, във .jpg формат.  Описание на техническите параметри на проекта.  Приблизителен бюджет, описан подробно, като са посочени възможностите за самофинансиране.  Максималната сума, която организацията отпуска за всеки един избран проект, е 12 000 евро, включваща всички транспортни разходи, хонорари, такси, авторски такси и др. Проектите да бъдат изпращани съгласно посочените условия на адрес: abierto@madridabierto.com Или по пощата на адрес: Fundacion Altadis-Madrid Abierto Calle Barquillo № 7 28004 Madrid Spain
 • ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ
 • Ако избраните проекти включват представяне на снимки и материали на трети лица, авторите на проекта трябва да осигурят документ, че са оторизирани да представят съответните материали. “Madrid Abierto” получава правата за публикуване и репродукция на избраните проекти, с цел да промотира програмата на фестивала. Артистите, чиито проекти са в областа на театъра или друго подобно изкуство, трябва да имат предвид, че ще трябва да представят проекта си повече от веднъж в рамките на фестивала, поради спецификата на неговата “сцена”. За допълнителна информация: http://www.madridabierto.com abierto@madridabierto.com
  Автор: Биляна Атанасова
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 157
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/11/news/631-madrid-abierto