Празници / фестивали

Златната рибка

Международен фестивал на детско-юношеските дарования

Златната рибка
През 2005 г. Фестивалът на детско-юношеските дарования “Златната рибка” ще премине под надслов: “Здравей, живот! Аз съм... и те обичам.” Посвещава се на талантливи деца в неравностойно социално положение и такива със специални нужди. I. ЦЕЛИ Международният фестивал на детско-юношеските дарования “Златната рибка” има за цел:  изява на млади таланти в областта на изкуството;  създаване на оригинални творби за младото поколение;  възможност за общуване на различни култури от цял свят и създаване на приятелски отношения между деца и изявени творци;  да предложи отворени врати на всички, които имат свежи, оригинални идеи и нестандартни форми на мислене;  да се превърне в международна банка за идеи и изява, ежегоден художествен компас за сверяване на личните възможности и постижения на децата. II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ Фестивалът се управлява от Организационен комитет (ОК). Той е с конкурсен характер и се провежда ежегодно. Конкурсната програма се оценява от професионално жури. Работните езици на Фестивала са български и английски. IIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ Международният фестивал на детско-юношеските дарования “Златната рибка” се провежда в град Варна. Той включва пет раздела: вокално изкуство, композиция, изобразително изкуство, танцово из-куство и литература. Право на участие имат всички деца и младежи от всички държави на възраст до 19 години, които приемат условията на този статут. Формации, в които участват изпълнители и от двете възрастови групи, се състезават във втора възрастова група. 30% от участниците могат да бъдат на възраст до 20 години. Един изпълнител има право да се яви в друга категория след като заплати 30% от предходната фестивалната такса в определения срок. Всеки съпровод трябва да бъде на живо или предоставен поотделно на качествен носител CD или MD, с четливо надписани върху диска име на изпълнител, име на произведението и точно времетраене на записа. За всички участници се осигурява репетиция до 3 минути. Репетициите са по график, изготвен от организаторите и представен на участниците в деня на пристигането им. Състезателите се представят по ред, определен чрез жребий, който се изтегля служебно. Пакетът с материалите за участие в Първи тур на конкурса се изпраща до 30 април 2005 г. поотделно за всеки участник по приложен образец. Допуснатите до ІІ тур гарантират своето участие със заплащане на такса участие и изпратеното по факс (е-mail) копие от банков документ за извършения превод до 20.05.2005 г. Таксите се превеждат по банкова сметка: Първа източна международна банка АД, Клон Варна, Банков код: 47074796, Банкова сметка: 1000252200, Международен Фестивал “Златната рибка” След посочения срок и след запълване на квотата от места със закъснелите, условията за участие се договарят допълнително. Изпълнители, които не са заявили своето участие във фестивалната програма в определения срок, както и за допълнителните услуги, заплащат такса за участие в двоен размер. Деца в неравностойно социално положение и такива със специални нужди не заплащат такси. Декларацията за уредени авторски права се представя при регистрацията на изпълнителите. Програмата на фестивала се получава в деня на регистрацията. Състезателите, които не са подали редовни документи, не се допускат до участие. Всички участници в конкурсната програма поемат разходите по пребиваването си в гр. Варна. При желание организаторите осигуряват нощувки на преференциални цени. Документи на участниците, материали и такси не се връщат. ОК осигурява разходите по конкурсната програма, както и по съпътстващите концерти. Конкурсът се провежда в три тура: Първи тур: 01 май 2005 година. Част от международното жури след селекция допуска от всеки раздел до 10 участника от всяка възрастова група. Участниците няма да бъдат персонално уведомявани за резултатите от селекцията на конкурса. Резултатите за селекционираните и наградените може да намерите на 06 май 2005 година в сайта на фестивала: http://www.goldfishbg.hit.bg, или на тел.: 052/632 728. Втори тур: 07 и 08 юли 2005 година. До втори тур се допускат до 15 участника от всеки раздел във всяка възрастова група. Трети тур: 09 юли 2005 година. До трети тур се допускат до 7 участника от всеки раздел във всяка възрастова група. 10 юли: Връчване на наградите и Гала концерт на призьорите. Втори тур се провежда на закрити и открити сцени във Варна и курортните комплекси. Трети тур и Гала концертът се провежда на откритата сцена на Летен театър в гр. Варна. ІV. ЖУРИ Оценяването и класирането на състезателите се осъществява индивидуално от професионално международно жури - изтъкнати специалисти по различните видове изкуства. Журито работи по Правилник, одобрен от Организационния комитет. Журито заседава в края на всеки тур. Наградите се обявяват на Гала вечерта. Журито има право да дисквалифицира участници, неотговарящи на изискванията. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. Председателят на фондация “Златната рибка” си запазва правото да определи носителите на “Grand Prix” от всички категории. V. НАГРАДИ Професионалното жури присъжда във всички категории: “Grand Prix” - емблемна статуетка “Златната рибка”, диплом, парична награда, участие в Международна лятна детска академия ”Златната рибка” 06. Във всички групи: Първа награда: златен плакет “Златната рибка”, диплом, предметна награда, участие в Международна лятна детска академия ”Златната рибка” 06. Втора награда: сребърен плакет “Златната рибка”, диплом и предметна награда. Трета награда: бронзов плакет “Златната рибка”, диплом и предметна награда. Специални награди и поощрения във всеки раздел. Участие в представителни концерти и турнета. Записи в радио и телевизия. Други награди: Награда на Министерството на културата. Награда на Съюза на танцовите дейци. Награда на Съюза на композиторите. Награда на Съюза на писателите. Награда на съюза на художниците. Участниците, които не са отличени с награди, получават грамоти. Журито не е задължено да присъди всички награди и отличия. Управителният съвет по преценка ще предложи на призьорите участие в концертна програма непосредствено след конкурса. Всички предложения на юридически и физически лица от България и чужбина за участие в наградния фонд и учредяване на специални награди и поощрения ще бъдат решавани в Организационния комитет на конкурса. Паричните награди в лева подлежат на данъчно облагане съгласно българското законодателство. В заключителния концерт участват носителите на първите три награди. Изпълненията на призьорите трябва да са на “пълен” плейбек. Организационният комитет осигурява разходите по наградния фонд: статуетка, плакети, грамоти, дипломи, парични и предметни награди. VI. ПЪРВИ РАЗДЕЛ: ПОП ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПЪРВА КАТЕГОРИЯ - индивидуални изпълнители ВТОРА КАТЕГОРИЯ - вокални формации Участниците се състезават в следните възрастови групи: индивидуални изпълнители: Първа група - до 9 години Втора група – до 15 години Трета група - до 19 години вокални формации: Първа група - до 15 години Втора група - до 19 години Условия за участие: Всички песни се изпълняват на живо със съпровод или записан инструментал на CD или MD. Всички участници трябва да изпратят пълен запис на конкурсните си изпълнения и акомпанимент без соловата вокална партия - синбек до 20.05.2005г. Участници, ползвали “пълен” плейбек на състезателните турове, отпадат от класирането. Участниците в двете категории подготвят две песни, от които една на български език за българите и на родния език за чужденците и една по избор с общо времетраене до 8 мин. Не е задължително песента от Първи тур да е конкурсната песен. До Първи тур се допускат всички, подали пълен пакет документи според настоящия правилник. До Втори тур се допускат до 15 участника от всяка възрастова категория. Изпълнява се песен на родния език. До Трети тур се допускат до 7 участника от възрастова категория. Изпълнява се песен по избор, различна от Първи тур. Формациите предварително заявяват необходимия им брой микрофони. Не се допускат за участие носителите на първа награда от минали конкурси в същата възрастова група. Такси: участие за индивидуални изпълнители - 30 лв.; за групи - 15 лв. на човек. Критерии за оценка: избор на репертоар според възрастовите особености на изпълнителя, сложност на изпълнение, сила и чистота на гласа, сценично присъствие. VII. ВТОРИ РАЗДЕЛ: КОМПОЗИЦИЯ Kонкурс за създаване на нова авторска детско-юношеска песен: музика, текст, аранжимент на тема: “Здравей, живот! Аз съм... и те обичам.” Условия за участие: Право на участие имат всички композитори без възрастови ограничения. Авторът има право да представи една песен, в клавир и текст, на хартиен носител и на компютърен набор и CD със запис на “пълен” плейбек и инструментал, която задължително да не е публикувана, тиражирана или излъчвана по радио–телевизионния ефир до участието в конкурса. Конкурсът е анонимен. Песните трябва да бъдат предадени в плик, в който се поставя по-малък запечатан непрозрачен плик със заявка за участие, декларация за авторски права (по образец) и документ за внесена такса. Върху пликовете не трябва да има никакви означения, с цел за запазване на анонимността. Продължителността на произведенията да не е повече от 4 минути. След селекция от комисия до финалния кръг на конкурса се допускат десет песни. Допуснатите песни се изпълняват от изпълнител на живо със съпровод или записан инструментал на CD. Авторският екип може да бъде представляван от един свой представител, който има писмена декларация за съгласието на другите. Авторът е длъжен да осигури аранжор и изпълнител за представяне на песента си. Приетите песни се издават на CD или аудио касета. Такса: участие за всички кандидати: 40 лв. Краен срок: 30.04.2005 г. Критерии за оценка: синтез на музика, текст, аранжимент и ангажираност в детската проблематика. VIIІ. ТРЕТИ РАЗДЕЛ: СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ ПЪРВА КАТЕГОРИЯ - индивидуални изпълнители ВТОРА КАТЕГОРИЯ - танцови формации Състезават се в следните възрастови групи: Първа група - до 15 години Втора група - до 19 години Условия за участие: Участниците подготвят два танца (може от различни жанрове - свободен, модерен, естраден, характерен) с общо времетраене до 10 мин. Такси: участие за индивидуални изпълнители – 30 лв.; за групи - 15 лв. на човек. Критерии за оценка: хореография и постановка, оригинално решение, избор на репертоар според възрастовите особености на изпълнителя, сложност на техника и изпълнение, сценична реализация. IX. ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Живопис – темпера, акварел, пастел, смесена техника ВТОРА КАТЕГОРИЯ: Графика – свободна техника Участниците се разпределят в следните възрастови групи: Първа група - до 7 години Втора група - до 12 години Трета група – до 15 години Условия за участие: Всеки участник може да изпрати по една творба за раздел на тема: “Здравей, живот! Аз съм... и те обичам.” Рисунките трябва да са върху хартия за рисуване с размер 35/50 или 45/50. Творбите трябва да са собственост на автора. Да не бъдат подражателни, взаимствани и да бъдат изпълнени от самото дете. Конкурсът е анонимен. Произведенията трябва да бъдат предадени в запечатан плик, в който се поставя по-малък запечатан непрозрачен плик със заявка за участие и етикет по образец, написани на български или английски с печатни букви, съдържащи следната информация: трите имена, дата на раждане, пол, народност, име на творбата, домашен адрес, телефон, e-mail и документ за внесена такса за участие в размер на 10 лв. по банкова сметка. Върху пликовете не трябва да има никакви означения, с цел за запазване на анонимността. След селекция от комисия, определена от Организационния комитет, ще се номинират до 20 творби от всяка възрастова група, които ще бъдат изложени в изложбена зала от 01 до 10 юли, както и ще бъдат публикувани в каталог. В творбите да не се включват никакви думи и изречения със смисъл на рекламен текст. Не се приемат рисунки, които са участвали в други конкурси. Ако авторът изрично посочи: ”да се върне” - във формуляра, творбите ще бъдат върнати до 31.12.2005 г. срещу наложен платеж. Творбите се изпращат по пощата като печатни пратки без рамки и паспарту. Авторите заплащат транспорта на творбите франко Варна. Организаторите няма да транспортират творби, изпратени до друг краен пункт. Фондация “Златната рибка” гарантира за сигурността на получените творби от датата на приемането до датата на връщането им. Тя не поема отговорност за творби, повредени или изгубени по време на транспортирането им. Фондация “Златната рибка” си запазва правото да репродуцира изложените творби и да ги публикува в свои издания, както и да ги рекламира в други такива. При несъгласие авторите отбелязват това в заявката за участие. Фондация “Златната рибка” приема с благодарност дарени творби за фонда “Здравей живот! Аз съм... и те обичам.” и моли авторите изрично да отбележат волята си на дарители в удостоверението за дарение към заявката за участие. Имената на дарителите ще бъдат поместени в интернет в страницата на фестивала, а дарените творби ще се показват в бъдещи изложби в страната и чужбина. Наградените творби остават във фонда на фондация “Златната рибка”. Критерии за оценка: оригинална техника, композиция и майсторство на изпълнение. X. ПЕТИ РАЗДЕЛ: ЛИТЕРАТУРА ПЪРВА КАТЕГОРИЯ - поезия ВТОРА КАТЕГОРИЯ - есе Участниците се разпределят в следните възрастови групи: Първа група - до 15 години Втора група – до 19 години Условия за участие: Желаещите да участват трябва да изпратят по едно стихотворение или есе, което задължително да не е публикувано, на тема: “Здравей, живот! Аз съм... и те обичам.” Всеки участник може да изпрати по една творба за раздел. Произведенията се представят на хартиен носител в 3 екземпляра и на електронен носител, придружени с биобиблиографска справка за автора. Допуснатите произведения се изпълняват на живо от актьор на литературно четене. След селекция комисия, определена от Организационния комитет, ще номинира 10 есета и 10 стихотворения, които ще бъдат публикувани в книга. Конкурсът е анонимен. Произведенията трябва да бъдат предадени в запечатан плик, в който се поставя по-малък запечатан непрозрачен плик със заявка за участие с името и адреса на автора – телефон, e-mail (по образец) и документ за внесена такса за участие в размер на 10 лв. по банкова сметка. Критерии за оценка: оригинално и задълбочено изразяване в поетична форма, добро владеене на разсъждение в рамките на есеистичната форма съобразно поставената тема. ХI. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ Продуцент на Конкурса е Фондация “Златната рибка”. Монополно право за договаряне на цялостно или частично заснемане на аудио-визуални и печатни произведения, както и предаванията на изпълненията, включени в програмата на конкурса от български или чуждестранни филмови и телевизионни фирми или компании, както и за всякакъв вид любителски или професионални видеозаписи, има единствено Фондация “Златната рибка”. Всякакви фото-видео- и киноснимки или други аудио-видео и печатни професионални или любителски произведения, могат да се извършват по време на конкурса единствено след получаването на специално разрешение от ОК, за което се заплаща определена такса. Фондация “Златната рибка” притежава изключителни запазени права върху всички публикувани, тиражирани и излъчвани на аудио-видео и печатни продукти. Участниците трябва да подпишат декларация, (попълва се и подписва от родител или художествен ръководител), с която предоставят за целите на Фондация ”Златната рибка" авторските права върху печатните и аудио-видео продукти. За гореспоменатите предавания, заснимания и други аудио-видеовизуални и печатни произведения, както и за съпътстващите концерти, състезателите не получават хонорар. По време на Конкурса ще работи Международна детска лятна вокална академия по специални курсове с български и чуждестранни педагози. На успешно завършилите се издава специален сертификат. Наградените изпълнения на Конкурса ще бъдат издадени при желание на участниците на CD, аудио и видео носители. Творческите и делови контакти на територията на България се осъществяват изключително чрез Фондация “Златната рибка”. Всички права на Международния Фестивал на детско-юношеската популярна песен “Златната рибка” са запазени. В случай че възникне спор при тълкуването на настоящия правилник за участие в Третия Международен фестивал на детско-юношеските дарования “Златната рибка” единствено верен се счита българският текст. Организационният комитет на Международния фестивал “Златната рибка” си запазва правото да променя и допълва датите и програмата за провеждането на фестивала, за което своевременно ще бъдат уведомени всички участници. България, Варна, 9000, Централна поща, П.К. № 14, Международен фестивал “Златната рибка”, тел.: 052/632 728, GSM: 0898/217 077; е-mail: goldfish@mail.bg; goldfish05@abv.bg, http://www.goldfishbg.hit.bg
Автор: Галина Станева
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 607
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/521-zlatnata-ribka