Празници / фестивали

26 септември – Европейски ден на езиците

Политика на многоезичие на ЕС

◊ СЪБИТИЕТО

Европейският съюз обяви 26 септември за Европейски ден на езиците и за празник на езиковото разнообразие и изучаването на езиците.

Днес, когато живеем в най-прагматичното и технократско време на зрелищната култура, почти не обръщаме внимание на постоянно съпровождащите битието ни знаци – писмото и езика. Но тъй като те са и форма на мислене, именно чрез тях ще започне изчистването на душите ни, а оттам и на живота ни. Затова грижата за езиковата и говорната ни култура е така важна и стимулираща еволюционния ръст.
    
Словото, езикът са свързани с духовните измерения и имат силата да изграждат и развиват. Те са отражение на творческото начало, вложено у всеки човек на земята, защото са част от Божественото слово и мъдрост.
  

◊ ПОВЕЧЕ

Всеки език си има своя мисия и я постига със свои  собствени характеристики и вибрационни честоти, определени от географското местоположение, в което се пораждат. Точно с тези си специфики те зареждат мозъчната кора и стимулират здравето на човека. Учените са установили, че когато специфичните интонационни среди се нарушат, дори и с обертоновете на по-усъвършенствани езици, или се преустановява за известно време тяхното въздействие, се създават предпоставки за катаклизми, които човек много трудно осъзнава.

Специалистите в тази насока знаят, че тези които се съобразяват с езиковите изисквания, т.е. с законите на родното място, стават по-лесно част от обществото, нацията и света и са в хармония с тях. Че до равновесието и силата се стига с първоосновите на рода, родината, родното място. Че болните нации стават такива поради нарушената за дълго звуково-вибрационна езикова среда и то най-вече заради космополитни амбиции. Че носталгията на живеещите в чужбина е преди всичко неосъзната болест, вследствие на нарушена езикова среда, и трябва да преминат доста поколения, докато тя отшуми. В противен случай това води до умствено и духовно изоставане, до самоизолация. В днешно време има много такива примери сред някои малцинствени групи.
    
Специалистите по езиците препоръчват внимателния езиков баланс, за да не се създават предпоставки за напрежение, дисхармония, разрушение.
    
С подобно компетентно отношение към езиците ЕС обявява 26 септември за Европейски ден на езиците и за празник на езиковото разнообразие и изучаването на езиците. На този ден обикновено се правят празници на “живите книги” и в ролята на такива са представители на различни нации, които разказват за своите културните постижения.
    
ЕС има 23 официални езика, сред които и българският. Тъй като е демократична организация, ЕС предпочита да общува със своите граждани на техните езици. За  улеснение всичките законодателни актове и документи от значение или представляващи интерес за обществеността се превеждат на официалните езици, за да бъдат достъпни за всички.

По този начин ЕС спазва и едни от своите основни принципи – прозрачност, легитимност, ефективност.
За 2005 г. общите годишни разходи за тези услуги възлизат на 1123 млн. евро, което представлява 1% от общия годишен бюджет на ЕС. Това се равнява на 2,28 евро на човек годишно за населението на ЕС.

Автор: Лияна Фероли
23.09.2007 г. 21:53
Посетено: 410
Етикети: езиците
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/4510-26-septemvri-evropeyski-den-na-ezitsite