Празници / фестивали

Образование. Защо?

Международен студентски фестивал

.: ВРЕМЕ И МЯСТО Гр. Трондхайм, Норвегия от 11 до 20 февруари 2005 г. .: СЪБИТИЕТО Това е осмото издание на този фестивал, който се провежда на всеки две години от 1990 г. насам. Целта е студенти от цял свят да се срещнат отвъд политически, религиозни и социални граници и да обсъдят актуални глобални проблеми. Участниците са общо 450. Работният език е английски. В програмата са включени участие в семинари, пленарни сесии, тематични срещи, дискусионни групи. Предвидена е и културна програма. Тази година акцентът е върху образованието и достъпа до него. .: УЧАСТНИЦИ Участие могат да вземат студенти от всички специалности. Организаторите предлагат ограничен брой стипендии за покриване на пътните разходи на участниците. За целта е необходимо да попълните специален формуляр, който е наличен на адрес: http://www.isfit.org. .: СРОКОВЕ Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 20 септември 2004 г. Те могат да бъдат изпратени по поща, факс или e-mail. Можете да кандидатствате online на адрес: http://www.isfit.org. Ако нямате достъп до интернет, изпращайте документите си на следния адрес или факс: ISFIT 2005 Postterminalen NTNU N - 7491 Trondheim Norway Факс + 47 73 59 51 56 .: ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ http://www.isfit.org тел.: + 47 73 59 52 68 e-mail: question@isfit.org или Стефка Пилева, старши експерт в дирекция "Европейска интеграция и двустранно сътрудничество", тел. (02) 92 17 739.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 628
Етикети: Образование
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/397-obrazovanie-zashto