Празници / фестивали

115 години читалищна дейност в Ловнидол

Народно читалище „Зора -1908“ в Ловнидол с празнична програма за своя юбилей

115 години читалищна дейност в Ловнидол

Народните читалища са наша българска и самобитна рожба. Те възникват през годините на националното ни Възраждане, когато има достатъчно икономически и обществени нагласи за осъществяване на такава културна и просветна дейност. Те се развиват не само като институти за просвещение и култура, но и като огнища на борбата за национално освобождение от турските поробители.

На печата на Читалището е отбелязана 1908 г., като същата е приета за година на неговото учредяване.

По-късно, от редица писмени документи, се установява,че читалище в с. Ловнидол е имало и преди 1908 г. В изложението на Севлиевския окръжен управител за 1896/1897 гг. е отбелязано „В селата – Сухиндол, Горско Сливово, Батошево, Върбовка, Крамолин и Ловнидол, Севлиевска околия, има по едно читалище. В първите две села, читалищата са по-добре уредени, а в последните още добре не са уредени, понеже скоро са отворени. Само в с. Ловнидол се е отворило ново читалище“, а в изложението на Севлиевския окръжен управител за 1899/1900 г.. е записано: „Читалища: в с.Ловнидол - „Учител“…“.

Заслужилият учител Георги Гализов и дългогодишен директор на смесената прогимназия в селото „Св. св. Кирил и Методий“ издирва основателя на читалище „Учител“. Това е Васил Тодоров Попов, който е учител от Габрово. Същият учителства в Ловнидол през период от 1896 г. до 1900 г. В писмо от 15 декември1957 г. Васил Тодоров Попов пише на Георги Гализов:„Когато бях учител във вашето село – Ловнидол основах читалище на 1 януари 1897 г. с името „Учител“. Главната подбуда да изградя това дружество – читалището, беше ниското положение на просветата между възрастните мъже и жени в селото и незаинтересоваността към обществения живот. Раждани и живели в турската държава преди Освобождението на България, те бяха почти всички неграмотни. Затова първоначалната дейност на читалището между селяните беше просветата. Тогава дружеството израсна като народно училище.Провеждат се в него сказки, беседи без оратор и пр. Набавени са и полезни книги и списания. Георги Гализов открива в Народния музей в Севлиево екземпляр на първия устав на читалище „Учител“ в с.Ловнидол.

Започва активна читалищна дейност. Първо се нареждат  учителите – кой с каквото може, от трибуната на читалището – да ограмотяват, да просвещават, да разсейват мъглата на невежеството сред ловнидолци и да им сочат пътя за напредък.

Първото помещение на читалището до 1908 г. е било в училището. Там се помещава председателят – обикновено учител; като там също се намира архива; както и читалищната библиотека.

След 1907 г. дейността на читалище „Учител“ отслабнала, но скоро млади ентусиасти влизат в читалището и бързо подобряват неговата дейност,като го преименуват на читалище „Зора“.

След 1908 г. за нуждите на читалището е създадена нова библиотека и читалня, като за това е ремонтирана и приспособена една стая в стария турски хамбар на площада, където са се намирали и помещенията на общинското управление.

Днес читалището се готви за своя празник с богата и интересна програма, която включва изпълнения на млади рецитатори от с. Ловнидол, фолклорната група за изворен фолклор и оркестъра по китара и гъдулка с ръководител Цветан Радков. Организаторите са поканили трио „Звън“ и танцовия ансамбъл при Народно читалище „Развитие-1870“ от Севлиево.

Тържественият концерт ще се проведе на 30 септември 2023 г. в големия салон на Дома на културата „Георги Гализов“ в Ловнидол от 11.00 ч.. В програмата е включена и изложбата на Мирослав Цвятков, участник в две експедиции до Антарктида „Поглед от другата страна на планетата“, която ще бъде открита от 10.00 ч..

Използвани са материали, които са предоставени от фонда на Народно читалище „Зора-1908“, с. Ловнидол.

Автор:
проф. д.н. Венелин Терзиев
Публикация:
19.09.2023 г. 21:54
Посетено:
278
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/37662-115-godini-chitalishtna-deynost-v-lovnidol