Празници / фестивали

Церемония за връчване на дипломи на завършили студенти по случай 1 ноември – Ден на народните будители

29 октомври 2015 г., Нов български университет, Аула, 11:00 часа

Церемония за връчване на дипломи на завършили студенти по случай 1 ноември – Ден на народните будители


◊ СЪБИТИЕТО

Нов български университет чества големите национални празници с тържествени церемонии и връчване на дипломи на завършили студенти. На 29 октомври 2015 г. от 11:00 часа в Аула на НБУ ще се състои Церемония по случай 1 ноември – Ден на народните будители.

На церемонията за осма поредна година ще бъдат връчени и стипендиите на фонд „Чарлз Мозер“ – стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест.

Официални лица на предстоящото събитие ще бъдат:

. доц. д-р  Пламен Бочков – Ректор на НБУ, който ще връчи дипломите на отличните студенти;
. гл. ас. д-р Евелина Христова – преподавател в департамент „Масови комуникации“ и Връзки с обществеността на НБУ – водещ на Церемонията;
. проф. д-р Николай Арабаджийски – декан на Факултет за базово образование на НБУ, който ще връчи дипломите на завършилите бакалаври;
и Любомир Янчев – изявен студент от департамент „Информатика“.

Традиционно на всяка церемония Ректорът на НБУ кани изявена обществена личност, която приветства завършващите студенти.

Тази година това е Любомир Янчев, който е и студент в департамент „Информатика“ на НБУ - програмист, отскорошен предприемач, мечтател. Така се описва 19-годишният Любомир Янчев, който наскоро спечели европейското състезание eSkills awards 2014 в категория Young Digital Talent. Наградата, която е еднодневно посещение на Cisco в Милано и среща с топ мениджъри на компанията, му бе връчена за проекта „Компютърен анализ на изображения от имунохистохимията”. По него Любо е работил съвместно с учени от Медицинския факултет на Университета в Хирошима. Въпреки скромните си 20 години и фактът, че е едва втори курс студент „Информационни технологии“ в Нов български университет, Любо вече е преподавал програмиране в Софтуерната академия на СофтУни.
Името на Любо нашумя преди две години, когато спечели Националния конкурс „Млади таланти” с друг проект – „Модерният иконом“, известен още като „Мелиса”.

Церемонията по случай Деня на будителите ще завърши с връчване на специалните стипендии на фонд „Чарлз Мозер“ - стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест.

Стипендиите „Чарлз Мозер” са предназначени за ярки студенти с отлични резултати в учебния процес, с активна и ангажирана гражданска позиция. Стипендиите покриват таксата за обучение.

Критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, са:
• студенти от бакалавърски програми (след ІV семестър) и студенти от магистърски програми;
• отличен успех - над 5.50;
• гражданска ангажираност – активно присъствие в живота на НБУ, участие в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи.

Стипендиантите се задължават:
• да имат отличен успех през целия период на стипендията;
• да представят основни резултати от своята теза (бакалавърска, магистърска, докторска) в рамките на семинар „Политизация, демократизация” на департамент “Политически науки” и/или на друг научен форум;
• да посочват в своите тези, публикации и научни доклади, че са носители на стипендията „Чарлз Мозер”.

При неизпълнение на някои от тези задължения стипендията може да бъде прекратена.

Процедура по избирането на стипендиантите
• Кандидатите за стипендии, отговарящи на критериите, подават обща справка, СV и мотивационно писмо в установения срок
• Стипендиантите се избират от Комисия, включваща преподаватели от департамент „Политически науки“ и (поне) един преподавател от друг университет.

Комисията се председателства от г-жа Анастасия Мозер – член на Настоятелството на НБУ или от упълномощено от нея лице.

Стипендиите ще бъдат връчени от гл. ас. д-р Иван Начев – ръководител на департамент „Политически науки“ на НБУ.
Автор: НБУ
28.10.2015 г. 14:50
Посетено: 1147
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/22230-tseremoniya-za-vrachvane-na-diplomi-na-zavarshili-studenti-po-sluchay-1-noemvri-den-na-narodnite-buditeli