Празници / фестивали

Програма “Градът” на Департамент “Нова българистика” при НБУ

В рамките на Салон на изкуствата - май 2006

I.

“Страстта по градовете” – из колекцията на Михаил Неделчев.

Тематична изложба с пощенски картички - откриване на 10 май, 18:30 часа, НДК, фоайе пред зала 6

От своята голяма колекция Михаил Неделчев е подбрал пощенски картички от края на ХIХ и началото на ХХ век, които дават представа за цялостния облик на български и чужди градове, за най-представителните места от градовете и за най-скритите им кътове. Обособени са няколко тематични групи: сакралните топоси на религиите и на светските култове – църквите, паметниците, ритуалите на политическите, гражданските и културните събития; пространствата на градове, които се докосват до вода – крайбрежните улици, пристанищата, морските и крайезерните градини, мостовете; колективни образи на обитателите на градовете – демонстрираното самочувствие на градския човек, поетиката на ежедневието на града, представена чрез битови сцени, чрез фиксирани на фотографски картини колективни действа на образованието и веселието, чрез традициите на трапезното общение; единството на градския пейзаж, изведено чрез съответствията между архитектурни форми и градската мода в облеклото и жестовете. В изложбата са представени градове като Цариград, Париж, Ню Йорк, Венеция, Санкт Петербург, Москва и българските градове София, Пловдив, Русе, Созопол, Велико Търново, Варна, Дупница, Кюстендил, Несебър и др.II.

Кръгла маса на тема “Образите на градовете” - 11 май, 11:00 часа, НДК, зала 7

Водещи: доц. Михаил Неделчев и Лора Шумкова

Поканени за участие в Кръглата маса: Албена Хранова, Албена Вачева, Биляна Курташева, Дмитрий Ворзоновцев, Ивайло Дичев, Мила Минева, Пламен Дойнов, Пламен Антов и др.

Кръглата маса ще събере както университетски преподаватели и изследователи, така и писатели, поети, творци в областта на различни изкуства, за дискусия по теоретични и интерпретативни проблеми около съвременното осмисляне на образите на града. Ще бъде направен преглед на хуманитаристичните трудове и есеистични текстове, посветени на образите на града както в българската, така и в чуждата хуманитаристика, ще бъдат представени обзори на темата за градовете в българската и чуждата литератури от последните десетилетия, ще се говори за книги, есета и стихотворения, посветени на Санкт Петербург, Ню Йорк, Париж, Венеция, Цариград, София, Созопол. Участниците в Кръглата маса ще направят паралели между образите на градовете в различните изкуства – литература, кино, живопис, ще очертаят общите стилове на различните градове и ще коментират динамиката на обитаването на градовете.III.

Поетическо четене „Поетът в града” - 15 май, 18:00 часа, НДК, зала 7

Водещ: Михаил Неделчев

Литературното четене ще бъде в две части. В първата част водещи актьори ще изпълнят класически стихотворения на българската и световна традиция в градската тематика, а във втората част на същата тема ще се представят съвременни български поети. Съставител на своеобразната антология е Михаил Неделчев, водещ на цялото литературно четене.

В първата част ще прозвучат стихотворения на руски поети от Сребърния век като Александър Блок, Андрей Бели, Игор Северянин, Анна Ахматова, Борис Пастернак, френски поети от Шарл Бодлер до Жак Превер, ярките образи на американските пространства на Уолт Уитман, носталгичните визии на гръцки поети като Кавафис, класически стихотворения на Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Емануил Попдимитров, Асен Разцветников, Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Атанас Далчев, Александър Вутимски, както и на по-нови автори като Валери Петров, Христо Фотев, Веселин Сариев.

Във втората част свои стихотворения ще четат Иван Теофилов, Екатерина Йосифова, Георги Господинов, Божана Апостолова, Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов, Мирела Иванова и др. Поетическото четене ще даде възможност да се проследят тематични линии, да се откроят цялостни художествени текстове на съответните градове, да се види как градът дава възможности за разнообразни художествени интерпретации. Четенето се организира съвместно със Сдружение на български писатели.
Автор: Лора Шумкова, НБУ
08.05.2006 г. 17:32
Посетено: 571
Етикети: Програма
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/2185-programa-gradat-na-departament-nova-balgaristika-pri-nbu