Празници / фестивали

Епископ-Константинови дни

Традиционни тържества в Шуменския университет

Епископ-Константинови дни


◊ СЪБИТИЕТО

По традиция “Епископ-Константиновите дни” се организират ежегодно през м. май, с участието на всички структурни звена на Шуменския университет.

В настоящото издание на Университетските дни са включени изложби, публични лекции, научни конференции, спортни прояви и много други събития, посветени на 35-годишнината от създаването на Университета.


◊ АКЦЕНТИ

Център на тържествата ще бъде Патронният празник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – 21 май, който ще бъде отбелязан на 20 май 2005 г. (събота) от 12.00 ч. пред сградата на Ректората.

Традиционните “Епископ-Константиновите четения” ще бъдат открити на 20 май 2006 г. (събота) от 9.30 ч. в зала 309 на Ректората.

Друго важно събитие, включено в програмата на “Епископ-Константиновите дни 2006” са Чешките дни в Шумен, които ще се състоят от 16 до 19 май 2006 г. В рамките на Чешките дни ще се проведе Международният симпозиум “Велика Морава – Велики Преслав” и ще бъде открита изложба в Историческия музей на гр. Велики Преслав.

Тазгодишното издание на “Епископ-Константиновите дни” ще бъде закрито на 27 май 2006 г. (събота) с Ден на отворените врати на Факултета по математика и информатика.


◊ ПРОГРАМАТА

5 май 2006 г. (петък), 10.00 ч.
Фоайе на Ректорат, ет. 1
Фотоизложба с материали от пълното слънчево затъмнение от 29 март 2006 г.
Организатор: Астрономически център, Факултет по природни науки

7-8 май 2006 г., (събота-неделя), 15.00 ч.
Х-л “Кирека”, с. Мадара
Национална конференция “Българският театър: проблемът за началото”
Организатор: Факултет по хуманитарни науки

9 май 2006 г. (вторник), 15.30 ч.
Корпус 3, Ет. 4, Компютърна лаборатория
Научно-приложен семинар на тема “Ролята на математическото моделиране в производството - един пример”
Организатор: Факултет по математика и информатика 

9 май 2006 г. (вторник), 18.00 ч.
Вилата на ШУ
Научен семинар по методика на информатиката
Организатор: Факултет по математика и информатика

10-12 май 2006 г. (сряда-петък), 14.00 ч.
Конферентна зала на РИМ - Шумен
Международна конференция “Траките и околния свят”
Организатор: Факултет по хуманитарни науки

10 май 2006 г. (сряда), 10.00 ч.
Фоайе на Ректората, ет. 2
Фотоизложба с материали от експедициите на клуб “Природа”
Организатор: Клуб “Природа”, Факултет по природни науки

16 май 2006 г.
Ректорат, ет. 3, зала 309
Чешки дни в Шумен' 2006
Организатор: ШУ “Епископ Константин Преславски, Научен център “Преславска книжовна школа”, Славянски институт към Чешката академия на науките, Чешки център, Археологически институт на ЧАН – Бърно, Моравски областен музей, Кирило-методиевски научен център към БАН, Исторически музей – Велики Преслав, Археологически институт с музей при БАН - Шумен 

16 май-18 май 2006 г. (вторник-четвъртък), 9.00 ч.
Ректорат, ет. 3, зала 309
Международен симпозиум “Велика Морава – Велики Преслав”, посветен на 1120-годишнината от идването на Кирило-Методиевите ученици в България
Организатор: Научен център “Преславска книжовна школа”, Факултет по хуманитарни науки

17 май 2006 г. (сряда), 10.00 ч.
Ректорат, Зала 309
Семинар на докторантите на Факултета по природни науки
Организатор: Факултет по природни науки

17 май 2006 г. (сряда), 10.00 ч.
Физкултурен салон на Педагогически факултет
Спартакиада на ШУ – Демонстрация на бойни изкуства
Организатор: Педагогически факултет

18 май 2006 г. (четвъртък), 10.00 ч.
Физкултурен салон на СОУ “Йоан Екзарх Български”
Спартакиада на ШУ – Състезание по силов трибой
Организатор: Педагогически факултет
 
19 май 2006 г. (петък), 10.00 ч.
Корпус 3, ет. 3, зала № 7
Публична лекция на проф. дтн Румен Коджейков на тема “Стандартизация и Метрология в условията на свободното пазарно стопанство”
Организатор: Факултет по технически науки

19 май 2006 г., 9.30 ч.
Младежки дом
Спартакиада на ШУ - Туристически поход
Организатор: Педагогически факултет
 
20 май 2006 г. (събота), 9.30 ч.
Ректорат, ет. 3, зала 309
“Епископ-Константинови четения` 2006”
Организатор: Факултет по хуманитарни науки

20 май 2006 г. (събота), 12.00 ч.
Пред сградата на Ректората
Тържествено отбелязване на 21-ви май – Патронен празник на ШУ “Епископ Константин Преславски”
 
22 май 2006 г. (понеделник), 17.00 ч.
ХГ “Елена Карамихайлова”
Годишна изложба на преподаватели и студенти от специалност “Педагогика на изобразителното изкуство”
Организатор: Педагогически факултет

22 май 2006 г. (понеделник), 11.00 ч.
Корпус 3, ет. 4, Заседателна зала
Връчване на наградите на Декана на ФМИ на победителите във вътрешно университетските студентски конкурси по информатика и информационни технологии
Организатор: Факултет по математика и информатика 

27 май 2006 г. (събота), 9.15 ч.
Корпус 3, ет. 5, Зала № 3
Ден на отворените врати във Факултета по математика и информатика – Публична лекция на тема “Кандидатстудентските изпити по математика и информатика”
Организатор: Факултет по математика и информатика

27 май 2006 г. (събота), 10.00 ч.
Корпус 3, ет. 2, Компютърна лаборатория № 4
Ден на отворените врати във Факултета по математика и информатика – Разглеждане на материалната база на ФМИ и Компютърния музей
Организатор: Факултет по математика и информатика
Автор: Ростислава Тодорова
04.05.2006 г. 14:04
Посетено: 394
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/2161-episkop-konstantinovi-dni