Празници / фестивали

Международен младежки театрален фестивал "Бургаски изгреви 2015"

21-26 април 2015 г.

Международен младежки театрален фестивал "Бургаски изгреви 2015"


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Международен фестивал
ХI Празници на младежкото театрално изкуство "Бургаски изгреви - Пролет 2015"

 21-26 април 2015 г.
   
Фестивалът „Бургаски изгреви” се провежда от Сдружение АртЦентър ”Компас” под егидата на Областния управител на Бургаска област, със съдействието на Община Бургас, РИО на МОН и Военен клуб – Бургас.

Oсновни цели:

- Да даде възможност за национална и международна изява на детските и младежки театрални трупи
- Да предостави форум, където да се съпоставят постиженията на съставите и се предоставят условия за общуване и взаимообогатяване на младите театрали
- Да съдейства за повишаването на театралната култура на децата и младежите
- Да формира и развиват младежка публика със стойностни художествени и морални ценности


◊ РЕГЛАМЕНТ

Форми:

А/ Конкурсна програма. Участват театрални състави и индивидуални изпълнители от жанровете драматичен и музикален театър (мюзикъл, оперета, вариете, шоу-спектакъл).
Б/ Фестивална програма. Участват формации за уличен, танцов и куклен театър, както и експерименталени (нестандартни) театрални, танцови и музикални формации и индивидуални изпълнители.
В/ Съпътстваща програма. Включва уъркшопи, практикуми и кръгли маси, дискусионни студиа, шоу-изяви, развлечения и атракции.

Категории:

Театралните състави и индивидуалните изпълнители се представят в Конкурсната програма в две категории: A/ училищни формации; Б/ извънучилищни формации (читалища, културни домове, школи и пр., специализирани средни учебни заведения и студентски състави).

Възрастови групи:

Група „А” - до 14 години, с подгрупи: „А1” - до 10 год.; „А2” - 10-12 год.
Група „Б” - 13-18 год.
Група „В” - 19-28 год.

При състави със „смесени възрасти” се взема под внимание преобладаващата в състава възраст.
Професионални актьори не се допускат за участие във формациите.

Всяка формация и индивидуален участник получава Грамота за участие.

Продължителност на постановките:

- За цял спектакъл - до 60 минути; - за малка сценична форма, моноспектакъл или сцена от спектакъл със завършен характер - до 20 минути; за индивидуално изпълнение - до 10 минути.

Жури на Фестивала:

Състои се от утвърдени артисти, режисьори, хореографи, музиканти, арт-педагози, ръководители на театрални формации с национални и международни награди. Списъкът на членовете на журито не се обявява предварително.

Критерии за оценка:

Съответствие на репертоара с възрастта на изпълнителите; - сложност; - изпълнителска техника (артистичност, дикция, пластика); - разкриване на художествения образ; - постановка и режисура; - хореография; - музикално оформление; - декори, костюми и реквизит; - оригиналност; - общо художествено въздействие.

Награди на официалното жури:

. Голямата награда на фестивала: Купа „Гранд При” „Бургаски изгреви”, почетен диплом и парична награда
. Специалната награда на журито за училищна формация - статуетката на Фестивала и диплом
. Специалната награда на журито за извънучилищна формация - статуетката на Фестивала и диплом
. За всички категории и възрастови групи:
I награда – плакет и диплом
II и III награда - плакет и грамота
2 поощрителни награди - грамоти
„Почетен диплом за високи постижения” - за ръководителите на лауреати 

Други специални награди:

. За актьорския състав: „За най-добра мъжка роля”, „За най-добра женска роля”, „За поддържаща роля”, „За актьорско майсторство”.
. За постановъчния екип: „За оригинална интерпретация” „За спектакъл с изключително актуално звучене”, „За авторски текст”, „За оригинална музика”, „За режисура”, „За хореография”, „За постижение в театрално-педагогическата дейност”
* Журито на Фестивала има право да не присъжда някои от наградите, или да ги редуцира..

Други награди:

. Награда на Патрона на Фестивала - „Почетен знак на Областния управител” за принос в издигане на художественото ниво на Фестивала „Бургаски изгреви” и грамоти за постигнати успехи.
. Награди на Младежкото жури: “Най-атрактивна формация”, “Най-младежка” постановка”
. Награди на партньори, спонсори, медии и др.

. Награди на Сдружение АртЦентър „Компас (организатор на Фестивала): „За популяризиране на Бургас като град на духовната култура”, „За дебют на бургаска сцена”, „Награда за ярко изразена гражданска позиция”, „Награда за социална тематика”, „Награда за екологична тематика” и други тематични награди и поощрения.


Заявка за участие. Изпраща се най-късно до 20 март 2015 г. на e-mail: artfest_compas@abv.bg , или на факс: 056 530 823. (След тази дата заявки няма да бъдат приемани).

Заявката трябва да бъде придружени с:
1/ Резюме (анотация) на спектакъла, 2/ Имената на действащите лица, 3/ Творческа биография на формацията; Организаторите могат да поискат допълнително работен видеозапис на спектакъла.

Художествената комисия разглежда постъпилите заявки и на 23 март уведомява кандидата за решението си. Ще бъдат допуснати максимум 20 състава.

Такса-участие.
Одобрените участниците превеждат в срок до 27 март 2015 г. таксата-участие. / Приложение 1/

Работна програма-график внеслите такса участници ще получат на имейлите си на 31 март, а окончателна  програма – на 10 април 2014 г.

ВАЖНО:
В документите «Приложение 1» и «Приложение 2», неразделна част от настоящия регламент, са поместени УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ и друга ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.

*  *  *

АРТЦЕНТЪР “КОМПАС”
Офис: 8000 гр. Бургас, ул. «Цар Асен» 47 – партер, тел. 0877 592 293, тел/факс: 056 530 823
Директор: тел. 0877 656 775, тел. 0895 707 402, е-mail: artfest_compas@abv.bg
www. burgaski-izgrevi.eu;
Facebook Page: https://www.facebook.com/burgaskiizgrevi


Автор: Мария Христова
02.03.2015 г. 11:39
Посетено: 1199
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/20908-mezhdunaroden-mladezhki-teatralen-festival-burgaski-izgrevi-2015