Празници / фестивали

29 април - Международен ден на балета

Жан-Жорж Новер и балета

Според древните мъдреци първообразът на танца е в хоровода на звездите и луната. Чрез него се създава космическата хармония, благодарение на която човек съхранява надеждата си за оцеляване и победа над силите на злото. Неслучайно Райнер Мария Рилке пише:

“Танцуваща, как ли при теб преминава
преходното в стъпки, в зримо изражение?
И вихрушката в края, това дърво от движение
Не обсебва ли времето, което изтлява?…”

В историята на балета няма по-популярна личност от Жан-Жорж Новер (1727–1810). Забележителната му книга “Писма върху танца и балета” съдържа много актуални и днес прозрения за същността на танца. Практическото дело на Новер е разнообразно и обемно, въпреки че до нас са достигнали само заглавия и либрета на някои негови постановки. Създал е повече от 80 балета, 24 балети в опери, 11 дивертименти и множество празнични зрелища. Днес Новер се счита за най-големия реформатор в балета. Затова датата на неговото рождение – 29 април е обявена за Международен ден на балета.

Автор:
11.04.2006 г. 11:33
Посетено: 857
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/2046-29-april-mezhdunaroden-den-na-baleta