Празници / фестивали

21 март – международен ден на кукления театър

Българска следа сред швейцарските кукленици

21 март – международен ден на кукления театър


◊ ДЕН НА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР

Това е събитие, което не бива да се пропуска – 21-ви март е посветен на Деня на Кукления театър и се празнува в много страни по света. В България този празник се съчетава с Деня на Театъра, който се отбелязва на 27-ми март.

В Швейцария всички, които са свързани по един или друг повод с кукленото изкуство в неговите многообразни форми, празнуват с много настроение и ентусиазъм. За театрите този празник е ден на отворените врати! В четирите краища на страната се изнасят многобройни спектакли, организират се посещения на театралните ателиета, прожекции на видеофилми, колекции на афиши, по улиците представят своите куклени номера както професионалисти, така и любители.


◊ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА КУКЛЕНИЦИТЕ

UNIMA Suisse – Асоциация на куклените дейци в Швейцария, заедно със своите членове, взема дейно участие в този театрален форум.

Кой или какво точно е UNIMA Suisse? Зад съкращението UNIMA се крие обозначението Union International de la Marionnettе. Това сдружение възниква през 1929 година в Прага и слага началото на една творческа организация, която се разраства в интернационален мащаб. По-късно възникват и национални центрове на УНИМА, които въпреки своята интернационална свързаност, в по-голямата си част работят самостоятелно. Техните цели и задачи са подчинени на нуждите и желанията на куклените дейци и тяхното поощряване в творчески аспект.

Българската УНИМА датира от 18.03.1963 г., а първите професионални куклени театри се създават през 1946 година в София и Пловдив.

В Швейцария през 1959 г. се основава първото Дружество на швейцарските куклени дейци, което след многократни разисквания приема интернационалното название UNIMA SUISSE.

От 1960 до 1992 година се издава списанието P+P / M+M – “Puppenspiel + Puppenspieler“ / “Marionnettes + Marionnettistes”, което днес се нарича FIGURA и излиза четири пъти в годината.


◊ БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА

В мартенския брой на списание FIGURA, в рубриката “Нови книги”, е представена книгата “Дарина” на Таня Шелхорн в превод на немски. На 21-ви март “Дарина” ще бъде представена на широката публика от куклените театри GRAFENSTEIN и THEATER PACK.

Автор: Таня Шелхорн
20.03.2006 г. 17:14
Посетено: 760
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/1932-21-mart-mezhdunaroden-den-na-kukleniya-teatar