Празници / фестивали

Международен фестивал "Бургаски изгреви" 2014

Х Празници на младежкото театрално изкуство

◊ СЪБИТИЕТО

Международен фестивал "Бургаски изгреви" 2014

Фестивалът „Бургаски изгреви” се провежда от Сдружение Арт Център ”Компас” под егидата на Областния управител на Бургаска област, в партньорство с Община Бургас и със съдействието на Драматичен театър „Адриана Будевска”, Държавен куклен театър, Военен клуб и Младежки културно-информационен център - Бургас.

Oсновни цели:

- Да дадат възможност за национална и международна изява на детските и младежки театрални трупи
- Да предоставят форум, където да се съпоставят постиженията на съставите и се предоставят условия за общуване и взаимообогатяване на младите театрали
- Да съдействат за повишаването на театралната култура на децата и младежите
- Да формират и развиват младежка публика със стойностни художествени и морални ценности


◊ РЕГЛАМЕНТ

Форми на участие:

Празниците на младежкото театрално изкуство „Бургаски изгреви” преминават под формите А) Конкурсна и Б) Фестивална програма.

В конкурсната програма участват театрални състави и индивидуални изпълнители от жанровете драматичен и музикален театър (мюзикъл, оперета, вариете, шоу спектакъл).

Във фестивалната програма участват формации за уличен, танцов и куклен театър, както и експерименталени (нестандартни) театрални, танцови и музикални формации и индивидуални изпълнители.

Категории:

Театралните състави и индивидуалните изпълнители се представят в Конкурсната програма в две категории: A) училищни формации; Б) извънучилищни формации (читалища, културни домове, школи и пр., специализирани средни учебни заведения и студентски състави).
 
Възрастови групи:

. Група „А” - до 14 години, с подгрупи: „А1” - до 10 год.; „А2” - 10-14 год.
. Група „Б” - 14-18 год.;
. Група „В” - 18-26 (28) год.

При състави със „смесени възрасти” се взема под внимание преобладаващата в състава възраст.
Всяка формация и индивидуален участник получава Грамота за участие и Юбилеен почетен знак.

Продължителност на постановките:

За цял спектакъл - до 60 минути, б) за малка сценична форма, моноспектакъл или сцена от спектакъл със завършен характер - до 20 минути, за индивидуално изпълнение - до 10 минути.

Фестивални сцени:

Закрити сцени: ДТ „Адриана Будевска”, Държавен куклен театър, Зала „НХК”, Военен клуб, Младежки културно-информационен център, Морско казино, Галерия „Богориди”

Открити сцени: „Охлюва”, „Терасата” (Морска градина), остров „Св. Анастасия” и др.

Жури на Фестивала:

Състои от известни артисти, режисьори, хореографи, музиканти , арт педагози, ръководители на театрални формации с национални и международни награди. Списъкът на членовете на журито няма да бъде оповестен предварително.

Критерии за оценка:

Съответствие на репертоара с възрастта на изпълнителите; сложност; изпълнителска техника (артистичност, дикция, пластика); разкриване на  художествения образ; постановка и режисура; хореография; музикално оформление; декори, костюми и реквизит; оригиналност; общо художествено въздействие.

Награди:

Награди на официалното жури:
Голямата награда на фестивала („Гранд При”) - Статуетка, диплом и парична награда

За всяка категория и възрастова група:
. I, II и III награда – почетен плакет, диплом и предметни награди
. 2 Поощрителни награди и грамота.
. "Почетна грамота за високи постижения" на всички ръководители на лауреати

Специални награди:
. За актьорския състав: „За най-добра мъжка роля”, „За най-добра женска роля”, „За поддържаща роля”, „За актьорско майсторство”.
. За постановъчния екип: „За оригинална интерпретация” „За спектакъл с изключително актуално звучене”, „За авторски текст”, „За оригинална музика”, „За режисура”, „За хореография”, „За постижение в театрално-педагогическата дейност”

* Журито на Фестивала има правото да не присъжда някои от наградите, или да ги редуцира..

Други награди:
. Награди на Младежкото жури: “Най-атрактивен актьор”, “Най-младежка” постановка.
. Награда на Патрона на Фестивала - „Почетен знак на Областния управител” за принос в издигане на художественото ниво на Фестивала „Бургаски изгреви” и грамота за постигнати успехи.
. Награда на Община Бургас: „За дебют на бургаска сцена”, „За популяризиране на Бургас като град на духовната култура”

Юбилейни награди на фестивала:
. "Приятел на "Бургаски изгреви" - за формациите, индивидуалните изпълнители и художествените им ръководители, участвали три и повече пъти във Фестивала;
. "За специални заслуги към Фестивала" на организатори, партньори, общественици и др., съдействали за реализирането му.
. Парични и предметни награди на партньори, спонсори, медии и др.

Награди на Сдружение Арт Център „Компас (организатор на Фестивала): „Награда за ярко изразена гражданска позиция”, „Награда за социална тематика”, „Награда за екологична тематика” и други тематични награди и поощрения, съчетани с предметни и парични награди:

За театрални формации:
. 3 ваучера на стойност 200 лв. за такса участие във фестивала  «Бургаски изгреви - Лято`2014 г.»
. 3 ваучера на стойност 200 лв.за такса участие във фестивала «Дъга над морето»-  Бургас, 13-15 юни
. 2 постпродукции на презентационно-рекламни 30 минутни филма
Индивидуални:
. 2 безплатни обучения в Лятната арт академия
. 3 безплатни участия в уъркшоп: «Сценография»
. 10 посещения на детска караоке-дискотека в Бургас

 
◊ ЗА УЧАСТИЕ

Заявка за участие. Изпраща се най-късно до 21 март 2014 г. на e-mail: artfest_compas@abv.bg , или на факс: 056 530 823. (След тази дата заявки няма да бъдат приемани).

Заявката трябва да бъде придружени с:

1) Резюме (анотация) на спектакъла, 2) Имената на действащите лица, 3) Творческа биография на формацията; Организаторите могат да поискат допълнително работен видеозапис на спектакъла.

Художествената комисия разглежда постъпилите заявки и в срок до 24 март уведомява кандидата за решението си.  Ще бъдат допуснати максимум 30 състава.

Такса участие.

Одобрените участниците привеждат в срок до 27 март 2014 г. такса участие.

Работната програма-график внеслите такса участници ще получат на имейлите си на 31 март 2014 г., а окончателната програма – на 11 април 2014 г.


*  *  *

Арт център "Компас"
тел. 0877 656 775, тел. 0895 707 402, тел/факс: 056 530 823, е-mail: artfest_compas@abv.bg


Автор: Мария Христова
03.02.2014 г. 19:19
Посетено: 1668
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/18404-mezhdunaroden-festival-burgaski-izgrevi-2014