Празници / фестивали

Музикални столове и автомати за фантазии във "Включи града"

Още акценти в програмата

Музикални столове и автомати за фантазии във "Включи града"


◊ АРТИНСТАЛАЦИИ

Нестандартни и атрактивни са събитията в сегмент Артинсталации на фестивала "Включи града", до чието начало остават три дни. Те бяха представени днес на пресконференция в Община Бургас от Венелин Шурелов - организатор на сегмента, и Весела Йорданова - ръководител на проекта.

"Жанрово произведенията не са познати на широката публика и излизат извън общоприетите представи за изкуство. Но те са атрактивни и направени така, че да общуват с публиката", каза бургазлията Венелин Шурелов, който е автор и съавтор на голяма част от артинсталациите.

Негово дело са фантоматите - хуманоидни фигури с телевизионен монитор в очите си. Те се задействат срещу пускане на монета, но вместо лакомство или напитка произвеждат фантазии под формата на специфични аудио-визуални пейзажи. Това са роботи, които функционират чрез избора на човека. По алеите в Морската градина ще можем да видим и Автомат за рисунки, чийто автор отново е Шурелов.

В Културен център Морско казино ще бъдат представени артинсталации на студенти от специалност "Дигитални изкуства" в Националната художествена академия. Една от тях, "Седни и Звучи", с автор Екип 1011 - Мартин Пенев, Велика Прахова, Нели Борисова, Николета Бончева, Христо Петко, се състои от шест стола, снабдени с въглавници-сензори, разположени на облегалките и седалките. Когато човек седне на стол, задейства определен звук от предварително изготвена музикална композиция, когато се обляга, сменя варианти на звука. Всеки стол отговаря за определен сегмент от композицията - един е ритъмът, друг е бас линията, трети е основната мелодия и т.н. Зрителите се превръщат в участници и изсвирват свои варианти на предварително зададеното.

"Eластик" представлява артинсталация, изработена от рециклирани материали, вещи от бита, отпадъци. Идеята е посетителите да попаднат в пространство, където са преплетени социалната и екологичната тематики и да провокират осъзнаването на връзката между тях. Платформата ЕЛАСТИК се осъществява от природозащитници, художници, приложници, дизайнери и др. Тя ще бъде разположена зад Летния театър.

Бургас и фестивалът "Включи града" са избрани за място, където за първи път у нас ще бъде показан проектът ZOOM IN. Той стартира през 2010 г. с работно заглавие (Re)flexible по време на резиденция във Варшава, Полша, по идея на Виолета Витанова и Станислав Генадиев с артистичен асистент Красен Кръстев. Развитието на проекта продължава в колаборация с Венелин Шурелов, който механизира пътуването на тялото в пространството.


Пълна информация за артинсталациите във фестивала може да намерите на сайта www.vkluchigrada.com. Taм са представени и събитията в останалите фестивални сегменти: изложби, музика, кино, пърформанс, уъркшопи. 

Всички събития в програмата са с вход свободен.

Фестивал "Включи града" се организира в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще", Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/004, финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Автор: Кристина Вълчева
21.03.2012 г. 16:03
Посетено: 1473
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/14377-muzikalni-stolove-i-avtomati-za-fantazii-vav-vklyuchi-grada