Празници / фестивали

Международен театрален фестивал "Приказка за теб" - Варна 2012

Покана за участие

◊ СЪБИТИЕТО

Международен театрален фестивал "Приказка за теб" - Варна 2012
ХІIІ издание

Фестивалът се организира от:
Народно читалище „Възрождение” - Варна
Сдружение „Варненски детско–юношески театрален фестивал „Приказка за теб”
Туристическа фирма „Сириус - 5” - Варна.

Съорганизатори:
Министерство на културата
Община Варна
Дирекция младежки дейности и спорт при Община Варна

Време за провеждане на Фестивала:
12-17 юни 2012 г. за участници от 5 до 18 год.
23-26 август 2012 г. за участници до 25 год.

Фестивалът е с конкурсен характер, като в него могат да участват детски и юношески формации от страната и чужбина, от различни етноси, деца и юноши в неравностойно положение.

Фестивалът включва четири категории:
I категория Театър
II категория Танц
III категория Вокални изпълнители
IV категория Инструментални изпълнители
V категория Оригинален жанр

Участниците във фестивала се разпределят според възрастта си както следва:

І. Театър - 2 възрастови групи:
1.1. детска първа възрастова група до 12 години;
1.2. юношеска втора възрастова група 13-18 години.

ІІ. Танц - 3 възрастови групи:
1.1. детска първа възрастова група до 10 години;
1.2. втора възрастова група 11-14 години;
1.3. юношеска трета възрастова група 15-18 години.

ІІІ. Вокал - 3 възрастови групи:
1.1. детска първа възрастова група до 10 години;
1.2. втора възрастова група 11-14 години;
1.3. юношеска трета възрастова група 15-18 години.

ІV. Инструментални изпълнители - 3 възрастови групи:
1.1. детска първа възрастова група до 10 години;
1.2. втора възрастова група 11-14 години;
1.3. юношеска трета възрастова група 15-18 години.

V. Оригинален жанр
- 2 възрастови групи:
1.1. детска първа възрастова група до 12 години;
1.2. юношеска втора възрастова група 13-18 години.


◊ РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА

• I категория - Театър (драматичен, куклен, пантомима и мюзикъл)
. Конкурс за приказен спектакъл - времетраене от 40 до 80 минути.
. Конкурс за приказна миниатюра - времетраене от 20 до 30 минути.
. Конкурс за интерпретиране на българска народна приказка.
Желаещите да участват трябва да подготвят театрална импровизация по българска приказка
с времетраене 30 минути.

• II категория - Танц (солисти, ансамбли)
. Конкурс за сюжетни, класически, модерни, фрийденс, хип-хоп, фолклор - два танца с общо времетраене до 10 минути.
. Конкурс за мюзикъл и танцов спектакъл - времетраене до 60 минути.

• III категория - Вокални изпълнители (солисти, ансамбли, хорове)
. Конкурс за вокални изпълнители на класически, фолклорни, хип-хоп, поп и рок произведения. Представят се с две произведения - общо времетраене до 8 минути.
. Конкурс за нова авторска песен. Всеки автор има право да представи едно произведение с времетраене до 5 минути.

• IV категория - Инструментални изпълнители
(солисти, ансамбли, оркестри)
. Конкурс за инструментални изпълнители на класически, фолклорни, поп, рок и джаз произведения. Представят се две произведения с общо времетраене до 8 минути.

• V категория - Оригинален жанр
(цирк, хула хоп, воден балет и др.). Представят се две изпълнения с общо времетраене до 10 мин.

Важно за всички ръководители и формации:
. В случай че регламентираното времетраене бъде превишено, изпълненията ще бъдат прекъсвани.
. Не се допуска участието на професионални актьори, вокални изпълнители, инструменталисти и танцьори.


◊ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Фестивалът “Приказка за теб” има две емисии - през юни за деца и юноши, и през август за участници от 5 до 25 години.

Творческите формации и индивидуални изпълнители заявяват участието си във Фестивала, като изпратят по електронната поща пакет за участие, включващ: попълнена заявка за участие и 2 бр. снимки за афиша, илюстриращи изпълнението и копие от документ за извършен банков превод на таксата за участие.

Срок за заявка:
- за участие през юни - най-късно до 10 март 2012 г.
- за участие през август - най-късно до 20 юли 2012 г.

Заявките си изпращайте на електронен адрес: festival.fairytaleforyou@gmail.com

Таксата за участие превеждайте по банков път на:
Варненски детско-юношески театрален фестивал „Приказка за теб”
IBAN: BG50 PIRB 7179 1703 0202 24
BIC: PIRB BGSF
Пиреос банк - клон Варна
В документа за банков превод да бъде посочено името на формацията, града и държавата, както и броя на участниците, за които е внесена такса.

Такси за участие:
• за индивидуални изпълнители - 20 лв.
• за формации до 10 участници - по 20 лв. на участник
• за формации над 10 участници - по 15 лв. на участник
Ако участник желае да се включи в няколко категории, заплаща 20 лв.

В случай че броят на участниците е по-голям от заявения, в деня на участие се доплаща разликата в таксата за участие.

Внесените такси за участие на неявили се участници не се възстановяват.

При неизплатени такси в указания срок заявката за участие се счита за невалидна.

Разходите по пребиваване и участие във фестивала са за сметка на участниците.

Настаняване на участниците се извършва от оторизирания за целите на фестивала туроператор “Сириус 5” в хотел 3 звезди на преференциални цени: 17-19 лв. (нощувка).


◊ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Музикалният съпровод на всички представени произведения да бъде записан в аудио формат на CD или CD-R.
2. Времето за подготовка на сцена и техника не може да надвишава 30 мин.
3. Времето, определено за репетиции, стриктно да се спазва от всички участници.
4. Изискванията от страна на формациите за сценография, озвучаване, сценично осветление и мултимедия да се посочат подробно в заявката за участие.


◊ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

• Подбор на репертоар;
• Майсторство на изпълненията;
• Артистичност на изпълненията;
• Реквизит, костюми.


◊ НАГРАДИ

• GRAN PRIX „Жар птица” - парична.
• Първа, втора и трета награди във всички възрастови групи, категории и подкатегории.
• Награда „Мис приказка” и „Мистър приказка”.
• Награда за най-малките участници във фестивала.
Награди от организации извън журито.

Журито има право да не присъжда всички награди.


За контакти:
Радост Лилянова - худ. директор и председател на УС на сдружение „Варненски детско-юношески театрален фестивал „Приказка за теб”
9000 Варна, ул. "Патлейна" № 8
Сдружение "Приказка за теб"
Мобилен: +359/ 0889/76 40 86
Тел.: +359/ 52/ 632 596,
Имейл: prikazka_za_teb@abv.bg, festival.fairytaleforyou@gmail.com

НЧ "Възрождение", секретар: 052/614 540

Зоя Кирова - технически секретар и организатор
Имейл: festival.fairytaleforyou@gmail.com

Олга Чакърова - организатор по настаняване, представител на туроператора “Сириус-5”
Тел./ факс +359/ 52/ 331 447; 359/ 52/ 331 713
Мобилен: 0897/ 620 544
Имейл: zoe@mbox.digsys.bg, skype: chakarova1


Автор: Организаторите
20.01.2012 г. 16:43
Посетено: 3622
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/13958-mezhdunaroden-teatralen-festival-prikazka-za-teb-varna-2012