Празници / фестивали

Литературно четене на номинираните и наградените млади автори от конкурса на Литературен вестник и НБУ

Конкурс за студентско произведение - проза, поезия, литературна критика

Литературно четене на номинираните и наградените млади автори от конкурса на Литературен вестник и НБУ


◊ СЪБИТИЕТО

Литературно четене на номинираните и наградените млади автори от конкурса на Литературен вестник и НБУ

С участието на:

Александър Христов, Преслав Ганев, Пресиян Пенчев, Димитър Калчев, Жасмина Тачева, Златина Димитрова, Стоян Ненов, Мартина Вичева, Ангел Иванов, Атанаска Методиева, Вили Кастрев, Владимир Игнатов, Лидия Кирилова, Паула Ангелова, Андриана Спасова, Елена Борисова, Зорница Андонова, Тея Сугарева, Христо Мухтанов, Ясен Василев

8 ноември (вторник), 18 часа, Унгарски културен институт, София, ул. "Аксаков" 16


◊ КОНКУРСНИ РЕЗУЛТАТИ

Жури в състав редакторите на ЛВ Амелия Личева, Ани Бурова, Мария Калинова и Йордан Ефтимов реши да присъди следните награди:

• Две първи награди в раздел Проза

. Стоян Ненов за разказа му „Просто игра”
. Димитър Калчев за разказа му „Клубът на фейсбук самоубийците”

• Две първи награди в раздел Литературна критика

. Вили Кастрев за „Едиственият”
. Елена Борисова за „Емине”: ядрото на романа „Майките” на Теодора Димова”

• В раздел Поезия награда не се присъжда.◊ НОМИНАЦИИ

Номинации от студентския конкурс на НБУ и ЛВ

Проза:

. Александър Христов, „Ангелите на морето”
. Преслав Ганев, „Нощ”
. Пресиян Пенчев, „Участ с марка ,,Омега”
. Димитър Калчев, „Клубът на фейсбук самоубийците”
. Жасмина Тачева, „Портрет на една стая”
. Златина Димитрова, „Асо Купа”
. Стоян Ненов, „Просто игра”
. Мартина Вичева, „Един ден по стълбата слязъл ангел…”
. Ангел Иванов, „Малкото момиче в големия град”
. Христо Мухтанов, „Наеха ме на рецепцията…

Литературна критика:

. Андриана Спасова, „Социалистическият реализъм: нови изследвания” - съвременни рефлексии“
. Атанаска Методиева, „Комуникативни вериги на писмото до Вожда”
. Вили Кастрев, „Единственият”
. Владимир Игнатов, „Хари Халер: между кризата на идентичността и драмата на отчуждението”
. Елена Борисова, „Емине”: ядрото на романа „Майките” на Теодора Димова
. Лидия Кирилова, „За живота като…”
. Паула Ангелова, „Щрихи върху сюррационализма и сюрреализма“

Поезия:

. Андриана Спасова „Поет критик”
. Елена Борисова „Pantomime”
. Зорница Андонова „Денят, който никога не идва”
. Лидия Кирилова „Локви по алеите в парка”
. Тея Сугарева „Твое”, „Малки болки”
. Христо Мухтанов „За който ме обича”
. Ясен Василев „Влюбени фенери”

Автор:
27.10.2011 г. 01:46
Посетено: 1419
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/13421-literaturno-chetene-na-nominiranite-i-nagradenite-mladi-avtori-ot-konkursa-na-literaturen-vestnik-i-nbu