"Kонкурс хайку" - новини с този етикет

Организира катедра „Философски и политически науки” при Философския факултет на ЮЗУ “Н. Рилски” и Хайку клуб „София”
15.04.2009 г. 16:04
Световното хайку – предизвикателство към литературата на 21-ви век
24.04.2008 г. 17:01