"честване" - новини с този етикет

Най-пълно и точно Левски се разкрива в написаните от него редове
18.07.2011 г. 12:49
125 години от създаването на вестник "Пловдив"
19.06.2011 г. 21:44
В 78-те центъра на Институт Сервантес се провеждат общо над 500 културни прояви
18.06.2011 г. 22:03
Катедра "Политология" ще отбележи юбилея с богата палитра от научни събития
08.06.2011 г. 12:33