"философия" - новини с този етикет

Броят е посветен на творчеството на Любомир Далчев
14.02.2013 г. 14:32
Редовно заседание на Българско общество „Ф. Достоевски“
31.01.2013 г. 15:42
Излезе от печат кн. 6/2012 на списание “Философски алтернативи”
25.01.2013 г. 14:27
Философският глобализъм на Хегел
07.12.2012 г. 18:23
Дискусия на тема: „Теоретичното наследство на Маркс: исторически граници и съвременни перспективи”
09.11.2012 г. 01:53
Този брой на списанието реабилитира проблематиката за човешката сетивност
24.10.2012 г. 16:11
Какво ново в броя
29.09.2012 г. 12:47
Международна конференция, посветена на 300-годишнината от рождението на Жан-Жак Русо
27.09.2012 г. 21:22
Религията и човека в новата книга на Нонка Богомилова
03.07.2012 г. 17:49
Размисли, предизвикани от шедьоври на изобразителното изкуство
20.06.2012 г. 13:55