"танка" - новини с този етикет

Текстове на Мая Данева, Радостина Драгостинова, Илияна Стоянова, Кристина Тодорова и Владислав Христов, са част от престижното издание
24.01.2023 г. 14:50
В изданието влизат текстове на автори от 25 държави
19.12.2022 г. 16:04
Международен конкурс за хайку и танка
16.04.2022 г. 02:14
Краен срок за изпращане на творбите: 7 декември 2017 г.
01.12.2017 г. 10:30