"програма" - новини с този етикет

Тържествени прояви за отбелязване на годишнините
25.03.2013 г. 00:53
19 и 20 април 2013, Софийски университет, Огледална зала
19.03.2013 г. 22:15
ХІV Великденски музикален фестивал от 3 до 30 април 2013
19.03.2013 г. 15:37
III Великденски театрални седмици от 2 до 29 април 2013
19.03.2013 г. 15:32
Изложба, представяне на книга, кино
03.03.2013 г. 11:10