"преводи" - новини с този етикет

90-годишнина на Анжел Вагенщайн
01.03.2013 г. 21:38
В превод на Ахмет Емин Атасой
22.07.2012 г. 10:43
За превода и издаването на литература от Скандинавския Север в България
07.12.2011 г. 14:05
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
07.10.2008 г. 11:37
Конкурс на Национален фонд "Култура"
18.06.2006 г. 21:56
Конкурс
25.11.2005 г. 11:35