"преводач" - новини с този етикет

Преводач, литературовед, издател
11.06.2020 г. 10:57
Приятел на България, преводач, ценител и познавач на българската литература
28.02.2020 г. 21:47
Един от водещите и най-авторитетни български литературни критици и преводачи-англицисти
08.05.2019 г. 23:22
Един от най-изявените изследователи и преводачи на немскоезичните литератури
23.04.2019 г. 14:28
6 юни 2018, 19:00 ч., Литературен клуб „Перото", НДК
01.06.2018 г. 14:59
Празник за българската словакистика
03.06.2017 г. 21:52
Виден български учен и преводач, критик и теоретик на превода
12.03.2017 г. 12:15
Журналист, поет, писател и преводач
17.07.2012 г. 15:26