"нет арт" - новини с този етикет

Серийни презентации на медийни изкуства в дискусионен формат
13.10.2015 г. 13:15
.gif-АРХИВ - Събирателна инициатива за съпоставка, интерпретация и акцентиране върху .gif-арта в България
04.03.2014 г. 23:00