"литературоведски семинар" - новини с този етикет

Представяне и разговор върху книгата на Ангел В. Ангелов
27.10.2012 г. 22:31
Лекция и кръгла маса "Бъдещето на деконструкцията" с участието на Тилотама Раджан
02.05.2012 г. 17:14
Разговор върху книгата на Радосвет Коларов "Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността"
09.01.2012 г. 13:07