"литературната награда" - новини с този етикет

Ежегоден конкурс на Национален граждански форум “Българка” за произведения на морално-етична тема, написани от жени
11.07.2010 г. 01:50
Награда на МОМН за принос в развитието на националната ни литература за деца и юноши
27.04.2010 г. 12:03
За принос в развитието на националната ни литература за деца и юноши
13.07.2009 г. 09:57
Анджей Сташук с най-престижната полска награда
25.11.2005 г. 11:35