"конференция" - новини с този етикет

Славянството и перспективите за развитие на отношенията между източноевропейските народи
15.08.2009 г. 11:21
Направление "Психология" на ВСУ "Черноризец Храбър"
20.06.2009 г. 22:10
В чест на 75-годишнината от рождението на поета
19.06.2009 г. 13:57
Четвърти форум от проекта "Годините на литературата"
10.05.2009 г. 18:53
Покана за участие
04.04.2009 г. 16:11