"композитор" - новини с този етикет

Композитор, музикален теоретик, педагог и обществен деец
28.02.2017 г. 12:30
Концерт на 26 юни 2016, в рамките на 47. МФ "Софийски музикални седмици"
22.06.2016 г. 22:50
Концерт от програмата на 47. Международен фестивал "Софийски музикални седмици"
26.05.2016 г. 00:45
12 март 2016, 18 ч., Зала НМА "Проф. Панчо Владигеров"
08.03.2016 г. 15:02
25 януари 2016 г., 18.00 часа, зала "Филип Кутев", СБК
22.01.2016 г. 15:21
Среща на зрелостта с младите, които пишат историята на ХХI век
24.06.2015 г. 20:44
Посветена на творчеството на композитора
31.05.2013 г. 13:47
43. Международен фестивал „Софийски музикални седмици”
25.06.2012 г. 22:48
Поредно международно признание постигна български творец
22.05.2011 г. 14:11