"доц. д-р Ивайло Найденов" - новини с този етикет

Мартенската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
25.03.2019 г. 15:05
Октомврийската среща от поредицата беседи и дискусии „Православие и съвремие“
28.10.2017 г. 16:05
Юнската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
23.06.2017 г. 14:12
Майската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
26.05.2017 г. 16:43
Априлската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
24.04.2017 г. 13:29
Февруарската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
20.02.2017 г. 17:26
Декемврийската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
09.12.2016 г. 14:19
Ноемврийската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
27.11.2016 г. 15:15
Четвъртата от цикъла лекции "Книгата на книгите"
18.10.2013 г. 14:55
Третата от цикъла лекции "Книгата на книгите"
14.09.2013 г. 18:33