"алтера Академика" - новини с този етикет

Между Дора Габе и Сократ
17.10.2008 г. 09:32
Пространство за философия, хуманитаристика и социални науки
04.03.2008 г. 11:25
Ново пространство за теоретични срещи и диалог
15.03.2007 г. 13:29