"Червената къща" - новини с този етикет

Дискусия в Център за култура и дебат "Червената къща"
13.02.2012 г. 18:23
Дискусия в Център за култура и дебат "Червената къща"
21.01.2012 г. 16:38
Национална кампания за възраждане на библиотеките
03.10.2011 г. 18:11
Графични и живописни творби, инсталации от колажи, готови обекти и видео арт
18.05.2011 г. 19:20
Изложба в рамките на проекта „БРОД... или ако я нямаше тази стена“
14.11.2010 г. 14:21
Книга за скулптора Андрей Николов (1878–1959)
12.03.2010 г. 14:43
Галина Борисова за възможностите на танца и за това дали той може да промени света...
21.01.2010 г. 15:58
Vip Dance Show - само за познавачи на contemporary dance...
05.11.2009 г. 11:00
Куиър изкуство в Централна и Източна Европа
08.10.2009 г. 14:57
Антистатик – фестивалът за съвременен танц и пърформaнс
03.04.2009 г. 14:21