"Художникът Жорж Папазов като писател. Вербализация на сюрреалното" - новини с този етикет

Премиера на „Художникът Жорж Папазов като писател. Вербализация на сюрреалното“
23.01.2015 г. 14:22
Проф. Румяна Л. Станчева представя резултата от дългогодишните си проучвания върху творчеството на Жорж Папазов
16.01.2015 г. 14:47