"Хаджи Димитър" - новини с този етикет

150 години от разгрома на четата им
13.07.2018 г. 12:49
175 години от рождението на Войводата
11.05.2015 г. 00:52
Всеобщо поклонение пред подвига на героите
04.08.2013 г. 12:22
172 години от рождението на Войводата
11.05.2012 г. 13:33
В рамките на програмата за отбелязване на видни дати от националния и регионалния културен календар
12.05.2010 г. 00:10
Разнообразни прояви в Сливен
10.05.2006 г. 23:53