"Фондация Пианисимо" - новини с този етикет

Международен фестивал за съвременна клавирна музика
03.04.2019 г. 13:21
ХIХ Международен фестивал за съвременна клавирна музика
11.04.2016 г. 14:43
XVI Mеждународен фестивал за съвременна клавирна музика ppIANISSIMO 2013
06.04.2013 г. 18:11
XVI Mеждународен фестивал за съвременна клавирна музика ppIANISSIMO 2013
04.04.2013 г. 16:45