"Съюз на учените" - новини с този етикет

Наградени учени и трудове в конкурса за високи научни постижения
23.11.2013 г. 16:03
Монографията на Мира Душкова с премиера в Русе
28.04.2013 г. 17:12
На 1 и 2 юни 2011 г. в СУ "Св. Кл. Охридски"
31.05.2011 г. 15:30