"Списание Философски алтернативи" - новини с този етикет

Тема на броя: Дилеми и обрати в естетическото
09.06.2021 г. 16:31
Тема на броя: Философия, логика, наука
27.01.2021 г. 15:14
Тема на броя: Mодалност и фигура
08.12.2020 г. 16:09
Тема на броя: Oбщество, смисъл, промяна
14.11.2019 г. 16:49
Тема на броя: Eстетическото оправдание на света
18.07.2019 г. 17:09
Тема на броя: Проблеми на световната и българската наука
03.06.2019 г. 16:52
Тема на броя: Философия на религията и религиознание
20.03.2019 г. 17:11
Тема на броя: Философия, логика, познание
18.03.2019 г. 17:53
Тема на броя: Философията: класически и нови очертания
24.11.2018 г. 17:55
Тема на броя: Исак Паси и естетическото
06.11.2018 г. 18:23