"СУ "Св. Климент Охридски"" - новини с този етикет

20 май 2022, 18 ч., Център за източни езици и култури, СУ "Св. Климент Охридски"
19.05.2022 г. 18:23
Онлайн дискусия на 23 април от 10:30 до 12:00 часа, Zoom
22.04.2021 г. 14:19
7-9 юни 2019, Център за източни езици и култури, СУ "Св. Климент Охридски"
29.05.2019 г. 16:21