"Ракурси" - новини с този етикет

16 живописни творби, създадени през последните години
02.10.2008 г. 14:48
Творчески проект, свързан с промените във времето
09.07.2008 г. 15:28
Всеки поглед обърнат назад, ще срещне картината на бъдещето
13.06.2008 г. 22:22
Пътят към красивото
22.05.2008 г. 17:27
Хармония на пространство и време
06.05.2008 г. 16:42
Свят, неизкушен от сюжета
01.04.2008 г. 13:16
Ярък колорит и динамика на линията
29.01.2008 г. 16:55
Изложба живопис
29.12.2007 г. 14:03
23 абстрактни платна
07.12.2007 г. 16:06