"Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“" - новини с този етикет

2021 г.

Политически експерт от САЩ дискутира онлайн със студенти и преподаватели от ПУ световния ред и новата нормалност
Срещи
17.02.2021 г. 13:21
С публичната лекция на Дан Шомон се поставя началото на Открита катедра, която дава академична трибуна на учени, бизнесмени и политици
Бърз преглед