"Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“" - новини с този етикет

С публичната лекция на Дан Шомон се поставя началото на Открита катедра, която дава академична трибуна на учени, бизнесмени и политици
17.02.2021 г. 13:21
28 януари, 18:00 ч., Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
27.01.2020 г. 13:47