"Пламен Антов" - новини с този етикет

Представяне на сборника с разкази в София
25.03.2014 г. 12:48
Премиера на "Тотемът на вълка. Неполитическото" от Пламен Антов
07.06.2013 г. 16:23
Нова поетична книга на Пламен Антов
30.05.2013 г. 19:37
С наградата - Пламен Антов за книгата "Тотемът на вълка. Неполитическото"
28.05.2013 г. 19:47
Том 3. от цялостно изследване върху генезиса и спецификата на българския постмодернизъм
18.11.2010 г. 14:30
"Срещи в сряда" - Пловдив
09.11.2007 г. 16:50