"Петя Караколева" - новини с този етикет

“Чувствам се странно – едновременно уютно и космично.”
15.10.2010 г. 15:41
Гост на салона - з.х. на Русия Лилия Пр. Сокуренко
08.10.2010 г. 17:46
Началото постави Петя
11.10.2009 г. 14:35
Ново дарение от семейството на писателката за студентите от кърджалийския институт “Любен Каравелов”
18.09.2009 г. 14:47
Децата рисуват по приказките на Петя Караколева
29.05.2009 г. 16:59