"Петя Караколева" - новини с този етикет

За български автори с новоиздадени книги през 2019 година
29.01.2020 г. 12:46
За български автори с новоиздадени книги през 2018 година
11.03.2019 г. 16:54
За български автори с новоиздадени книги през 2017 година
17.05.2018 г. 17:50
За български автори с новоиздадени книги през 2016 година
06.03.2017 г. 17:51
За български автори с новоиздадени книги през 2015 година
13.01.2016 г. 14:16
За български автори с новоиздадени книги през 2014 година
18.01.2015 г. 16:51
Наградата се присъжда на Тодор Каракашев за книгата "Защо слоновете имат дълги хоботи"
22.10.2014 г. 21:21
Весела Фламбурари и Севда Севан в диалог с Петя Караколева
25.04.2014 г. 14:29
Рецитал по стихове на Петя Караколева
24.04.2014 г. 15:42