"Николай Рьорих" - новини с този етикет

70-години от подписването на „Пакта Рьорих”
25.11.2005 г. 11:35
Национален клуб "Приятели на Рьорих" организира вечер, посветена на Петър Димков и Николай Рьорих
25.11.2005 г. 11:35