"Научна конференция" - новини с този етикет

Йордан Йовков - мъдрият мълчаливец на българската литература
10.02.2015 г. 12:10
Интердисциплинарна научна конференция на Института за литература - БАН
08.12.2014 г. 20:12
Национална научна конференция, организирана от СУ "Св. Кл. Охридски" и Института по литература при БАН
26.11.2014 г. 16:46
Национална конференция, организирана от Департамент „Нова българистика” на НБУ и Сдружение на български писатели
03.06.2014 г. 16:09
Юбилейна научна конференция с международно участие
21.04.2014 г. 11:55
Научна конференция за Сирак Скитник в Софийска градска художествена галерия
19.02.2014 г. 18:17
Михаил Арнаудов: "Винаги съм следвал два дяла и два кумира: науката и отечеството"
05.11.2013 г. 18:57