"Научна конференция" - новини с този етикет

Научна конференция, организирана от ИЕФЕМ - БАН
23.01.2016 г. 13:25
Изводи след една научна конференция
28.04.2015 г. 14:20
Йордан Йовков - мъдрият мълчаливец на българската литература
10.02.2015 г. 12:10
Интердисциплинарна научна конференция на Института за литература - БАН
08.12.2014 г. 20:12
Национална научна конференция, организирана от СУ "Св. Кл. Охридски" и Института по литература при БАН
26.11.2014 г. 16:46
Национална конференция, организирана от Департамент „Нова българистика” на НБУ и Сдружение на български писатели
03.06.2014 г. 16:09
Юбилейна научна конференция с международно участие
21.04.2014 г. 11:55