"Иванка Стъпова" - новини с този етикет

Тема на броя: Дилеми и обрати в естетическото
09.06.2021 г. 16:31
Тема на броя: Естетиката като цвят, живот и съвест
19.11.2020 г. 17:21
Тема на броя: Естетиката – от древността към бъдещето
02.04.2020 г. 15:09
Тема на броя: Eстетическото оправдание на света
18.07.2019 г. 17:09
Тема на броя: Исак Паси и естетическото
06.11.2018 г. 18:23
Тема на броя: Естетическото. Водеща: Иванка Стъпова
05.08.2017 г. 17:19
Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
04.05.2016 г. 18:44
Тема на броя: Homo Aestheticus
25.09.2015 г. 16:15