"Естетика" - новини с този етикет

20 май 2022, 18 ч., Център за източни езици и култури, СУ "Св. Климент Охридски"
19.05.2022 г. 18:23
Тема на броя: Естетиката – от древността към бъдещето
02.04.2020 г. 15:09
Тема на броя: Исак Паси и естетическото
06.11.2018 г. 18:23
Тема на броя: Естетическото. Водеща: Иванка Стъпова
05.08.2017 г. 17:19
31 май 2016 г. , Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски”
15.03.2016 г. 08:49
Тема на броя: Homo Aestheticus
25.09.2015 г. 16:15
Размисли, предизвикани от шедьоври на изобразителното изкуство
20.06.2012 г. 13:55
21-23 юли 2011 - социални и естетически провокации в градска среда
21.07.2011 г. 18:26
Последният роман на Сибиле Левичаров предизвиква противоречиви реакции в германските медии
11.03.2009 г. 18:53